Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі
"Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право" з економічних та юридичних наук 

Бібліографічний опис згідно з ДСТУ 8302:2015
Косова Т., Шевченко В. Вищий державний фінансовий контроль в умовах євроінтеграції України. Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. 2018. № 1. С. 121-129. Серія. Економічні науки.

 ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF)

УДК 336.025.12:339.92(477)
 
КОСОВА Тетяна,
д. е. н., професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування
Класичного приватного університету, м. Запоріжжя
 
ШЕВЧЕНКО Володимир,
головний спеціаліст Рахункової палати України 

ВИЩИЙ ДЕРЖАВНИЙ ФІНАНСОВИЙ КОНТРОЛЬ
В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ
 

Виокремлено стратегічні засади розвитку зовнішнього державного фінан­сового контролю в Україні в умовах підписання Угоди про асоціацію з ЄС. Систематизовано міжнародні стандарти для вищих органів фінансового контролю, до яких має приєднатися Україна. Узагальнено зміст рішень конгресів та робочих груп міжнародної та європейської організацій вищих органів фінансового контролю, які сприятимуть удосконаленню організації діяльності Рахункової палати України. Визначено зміст ініційованих міжнародних координованих видів аудиту.

Ключові слова: державний фінансовий контроль, міжнародні стандарти, вищі органи фінансового контролю, координовані види аудиту.