УВАГА! Нова платформа наукового журналу "Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право".
Перейти за посиланням -  http://journals.knute.edu.ua/foreign-trade
 

Бібліографічний опис згідно з ДСТУ 8302:2015
Бала Р., Сріманнараяна Г., Мехта Т. Сприйняття населенням Хайдарабада страхування життя. Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. 2018. № 1. С. 130-140. Серія. Економічні науки.

 ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF)

УДК 368.91
 
БАЛА Рену,
доктор, професор Інституту страхування та управління ризиками,
м. Хайдарабад, Індія
 
СРІМАННАРАЯНА Гаджула,
магістр Інституту страхування та управління ризиками,
м. Хайдарабад, Індія
 
МЕХТА Тімсі,
доктор, професор, доцент Університету ім. Чаудхарі Деві Лала,
м. Сірса, Індія 

СПРИЙНЯТТЯ НАСЕЛЕННЯМ ХАЙДАРАБАДА
СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ
 

Постановка проблеми. Практика показує, що соціальна підтримка на­селення державою – важливий фактор його розвитку. За даними річного звіту Індивідуального органу страхового регулювання та розвитку Індії (IRDAI), що страхування життя в країні серед 88 країн світу у 2015 р. посідало 10 місце. Величезна кількість населення Індії все ще не має жодного полісу страхування життя. Міністр фінансів країни порадив страховикам створювати прості програми страхування народних мас. Сьогодні перед страховиками життя в Індії постають актуальні питання задоволення та сприйняття споживачем їх послуг.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемам вивчення попиту населення послуг страхових компаній індійські науковці присвячують велику кількість праць. Серед питань, які вони порушують – це: методики проведення соціологічних опитувань, впливові фактори сприйняття споживачами інвестицій у страхування життя, наповненість послугами страхового ринку. Поза увагою в цей час залишилася проблематика розвитку страхового ринку у м. Хайдарабаді.
Метою даного дослідження є вивчення сприйняття мешканцями м. Хайдарабада страхування життя як впливової умови формування попиту послуг страхових компаній.
Матеріали та методи. Дослідження проведено з 200 респондентів, яких відібрали на основі їх знань про страхування, серед яких 67,5 % респондентів були чоловіками, решта 32,5 % – жінки; у вибірці переважала вікова група 21–30 років (77 %), потім 31–40 років (13 %) та старше 40 років (10 %). Центром дослідження став Інститут страхування та управління ризиками у м. Хайдарабад, оскільки там розташована штаб-квартира Адміністрації з регулювання та розвитку страхування в Індії (IRDAI). Дослідники використовували онлайнові опитування для збору даних респондентів. Часовий період збирання даних становив 3 місяці, злистопада 2016 р. по січень 2017 р.
Результати досліджень. Дослідники вивчили дані щодо аналізу різних вимог та переваг покупців полісів страхування життя. У межі дослідження було вміщено такі аспекти: короткострокові та довгострокові терміни страхування, джерела інформації про умови страхування, рівень задоволення вимог споживачів страхових послуг, кількість параметрів, яким споживачі надають переваги, коли приймають рішення про страхування.
Висновки. Результати дослідження показали, що респонденти сприймають державну соціальну політику як інструмент захисту свого життя і надають пе­ревагу саме державному страхуванню. Із восьми варіантів інвестицій, доступних для населення, страхування життя займає четверту позицію, поступаючись банківським депозитам, придбанню нерухомості та розвитку приватного бізнесу.
 
Ключові слова: Індія, страхування життя, споживчий попит, інвести­ційні переваги, соціологічне опитування.