Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі
"Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право" з економічних та юридичних наук 

Бібліографічний опис згідно з ДСТУ 8302:2015
Баранюк Ю. Інституціоналізація державного фінансового контролю. Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. 2018. № 1. С. 150-166. Серія. Економічні науки.

 ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF)

УДК 330.341.2:336.025.12
 
БАРАНЮК Юрій,
аспірант кафедри фінансів, голова Наукового товариства
студентів, аспірантів, докторантів та молодих вчених
Київського національного торговельно-економічного університету 

ІНСТИТУЦІОНАЛІЗАЦІЯ
ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ
 

Проаналізовано регіональні особливості інституціоналізації державного фінансового контролю у світі. Виявлено регіони, в яких переважає вищий орган державного фінансового контролю превентивного типу, а також регіони з контрольним органом карального типу. Встановлено, що модель державного фінансо­вого контролю, яка наділена судовими функціями, характеризується меншим рівнем законодавчого регулювання, значно нижчими показниками проведення фінансового аудиту, аудиту результативності й ефективності та інших контрольних заходів. Тоді як в країнах, де домінує парламентська модель державного фінансового контролю без судових функцій, значно вищий рівень прозорості і публічності кон­трольного процесу.
 
Ключові слова: державний фінансовий контроль, регіональні особливості, світовий досвід, інституціоналізація, вищий орган контролю.