УВАГА! Нова платформа наукового журналу "Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право".
Перейти за посиланням -  http://journals.knute.edu.ua/foreign-trade
 

Науковий журнал «Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право» №2(97)2018
  • статті проходять рецензування;
  • зміст затверджено на засіданні редакційної колегії;
  • видається за рекомендацією Вченої ради КНТЕУ
    (протокол засідання № 8 від 29.03.2018);
  • підписано до друку 06.04.2018. 


 ТИТУЛ

 ЗМІСТ

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА
     
Шестопалова Л. Юридична відповідальність у структурі права 5
     
Бондаренко Н. Становлення громадянського суспільства в Україні 16
     
Гончаренко О. Теоретичне підґрунтя саморегулювання господарської діяльності 23
     
Корягіна А. Категорія «жертва злочину взаємовідносин» в юридичній науці 32
     
ПУБЛІЧНЕ ПРАВО
     
Бакалінська О.,
Бугаєнко Н.
Антимонопольний контроль обміну інформацією між конкурентами 41
     
Ондрова Ю. Конституційне судочинство в Словацькій Республіці
та Чеській Республіці

52
     
Масар Д.,
Ковачова Н.,
Янкурова А.
Стимулювання електорального інтересу в Словацькій Республіці 62
     
Базилевський С. Зловживання процесуальними правами в адміністративному процесі 70
     
Микитенко Л. Зупинення дії ліцензії на провадження господарської діяльності 82
     
Коренюк О. Інформація з обмеженим доступом: об’єкт господарських відносин 91
     
Погарченко Т. Детермінанти злочинів в сфері порушення
державних соціальних стандартів

101
     
Давиденко В. Подолання протидії розслідуванню насильницьких злочинів
серед військовослужбовців

110
     
ПРИВАТНЕ ПРАВО
     
Вінник О. Нормативно-правове регулювання відносин у сфері цифрової економіки
124
     
Крегул Ю., Батрименко Василь,
Батрименко Валерій
Правове регулювання міжнародної електронної комерції 136
     
Чаплян С. Правовий статус криптовалют 148
     
Ільченко Г. «Порівняльне цивільне право» в системі юридичної освіти 166
     
Можайкіна О. Правовий аналіз врегулювання спору за участю судді 174