Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право" з економічних та юридичних наук

Бібліографічний опис згідно з ДСТУ 8302:2015
Бондаренко Н. Становлення громадянського суспільства в Україні. Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. 2018. № 2. С. 16-22. Серія. Юридичні науки.

ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF) 

УДК 340.1:316.3(477)
 
БОНДАРЕНКО Наталія,
к. ю. н., доцент кафедри загальноправових дисциплін
Київського національного торговельно-економічного університету 

СТАНОВЛЕННЯ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА В УКРАЇНІ 

Досліджено процес розвитку громадянського суспільства в Україні на основі діючих нормативно-правових актів, визначені існуючі форми взаємодії між органами державної влади та його інституціями, зазначені недоліки у цій сфері та окреслено перспективи розвитку. 

Ключові слова: громадянське суспільство, інституції громадянського сус­пільства, органи державної влади, громадські організації, демократичний процес, соціальна активність громадян.