Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі
"Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право" з економічних та юридичних наук 

Бібліографічний опис згідно з ДСТУ 8302:2015
Гончаренко О. Теоретичне підґрунтя саморегулювання господарської діяльності. Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. 2018. № 2. С. 23-31. Серія. Юридичні науки.

ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF) 

УДК 346.5
 
ГОНЧАРЕНКО Олена,
к. ю. н., доцент, доцент кафедри міжнародного приватного,
комерційного та цивільного права Київського національного
торговельно-економічного університету 

ТЕОРЕТИЧНЕ ПІДҐРУНТЯ
САМОРЕГУЛЮВАННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
 

Досліджено саморегулювання господарської діяльності як системного явища, тобто функції, притаманній всій правовій системі та різновиду правового регулю­вання. Його теоретичне підґрунтя визначено за допомогою аналізу змісту суміжних понять та дефініції саморегулювання як системного соціального явища. Зроблено висновок про його полісемічний характер.

Ключові слова: саморегулювання, саморегулювання господарської діяль­ності, суб’єкти господарювання, господарська діяльність, саморегулівні організації, правове регулювання.