Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі
"Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право" з економічних та юридичних наук 

Бібліографічний опис згідно з ДСТУ 8302:2015
Ондрова Ю. Конституційне судочинство в Словацькій Республіці та Чеській Республіці. Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. 2018. № 2. С. 52-61. Серія. Юридичні науки.

ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF) 

УДК 342.4(437.3 +437.4)
 
ОНДРОВА Юлія,
доктор філософії відділу конституційного права
юридичного факультету університету Матея Бела
в Банській Бистриці, Словацька Республіка 

КОНСТИТУЦІЙНЕ СУДОЧИНСТВО
В СЛОВАЦЬКІЙ РЕСПУБЛІЦІ
ТА ЧЕСЬКІЙ РЕСПУБЛІЦІ
 

Постановка проблеми. Судові заходи, що стосуються контролю за за­конодавством, мають домінуюче положення у всіх справах, які підпадають під юрисдикцію Конституційного Суду Словацької Республіки та Конституційного Суду Чеської Республіки. За умовами Словацької Республіки правова база визначається ст. 125 Конституції Словацької Республіки, а сама процедура більш конкретно – Законом Національної ради Словацької Республіки № 38/1993 про організацію Конституційного Суду Словацької Республіки щодо розглянутих справ та статусу суддів. Конституція Чеської Республіки надає повноваження Конституційному Суду переглядати стандарти щодо конституційності та законності дій або їх окремих положень, які суперечать конституційному порядку, або скасовують інше законодавство та їх окремі положення, визначені в частині 1 статті 87 (a) та (b), якщо вони суперечать конституційному порядку.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Основні та пріоритетні функції Конституційного Суду Словацької Республіки та Конституційного Суду Чеської Республіки викликають інтерес у науковців обох країн. Під час багаторічної наукової діяльності автор систематично займається проблемами конституційної судової системи.
Основна мета дослідження – охарактеризувати судочинство, пов’язане з контролем за правом у конституційних судах Словацької Республіки та Чеської Республіки, зосереджуючи увагу на судочинстві та суті значних відмінностей, що мають загальні риси, виявлені в обох  конституційних судах.
Матеріали та методи. Основним методом, що застосовується в цій статті, є використання аналізу та порівняння наявної судової системи Словацької Республіки та Чеської Республіки.
Результати дослідження. В статті описано загальні риси та відмінності щодо процедур відповідності або скасування законодавства в конституційних судах обох країн. На підставі аналізу особливий акцент робиться на відмінності можливостей для подання конституційної скарги. Описано спосіб, яким консти­туційні суди обох країн вирішують справи стосовно скасування клопотання про порушення справи або зміну петиції.
Висновок. Компетенції Конституційного Суду Словацької Республіки та Конституційного Суду Чеської Республіки щодо дій у питаннях юридичної відпо­відності відповідно до питань контролю за законодавством закріплені у вищих законах обох держав та захищаються окремими правовими регулюваннями у формі закону.
 
Ключові слова: Конституційний Суд Словацької Республіки, Конститу­ційний Суд Чеської Республіки, відповідальність, контроль, юридична сила.