УВАГА! Нова платформа наукового журналу "Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право".
Перейти за посиланням -  http://journals.knute.edu.ua/foreign-trade
 

Бібліографічний опис згідно з ДСТУ 8302:2015
Масар Д., Ковачова Н., Янкурова А. Стимулювання електорального інтересу в Словацькій Республіці. Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. 2018. № 2. С. 62-69. Серія. Юридичні науки.

ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF) 

УДК 004.738:324(437.4)
 
МАСАР Душан,
к. н. в галузі управління, керівник і ст. науковий співробітник

відділу публічної політики та публічної економіки
факультету публічної політики та державного управління,
університет Данубіус в Сладковічово, Словацька Республіка
 
КОВАЧОВА Наталія,
доктор філософії з теорії політики, молодший науковий співробітник
відділу державного управління факультету громадської політики
і державного управління, університет Данубіус
в Сладковічово, Словацька Республіка
 
ЯНКУРОВА Андреа,
к. е. н., ст. науковий співробітник відділу
юридичної історії Янко Есенського юридичного факультету,
університет Данубіус в Сладковічово, Словацька Республіка 

СТИМУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТОРАЛЬНОГО ІНТЕРЕСУ
В СЛОВАЦЬКІЙ РЕСПУБЛІЦІ
 

Постановка проблеми. Сьогодні дедалі важливішим стає термін «криза демократії», який дуже тісно пов’язаний з байдужістю виборців, політичною недовірою та браком прийняття рішень громадянами. Майже парадоксальним є те, що концепція неоелітарної теорії демократії, в якій політичні рішення випливають із волі вузького кола «найкращих», стає все більш інтенсивним у середо­вищі громадянського суспільства, який зараз має набагато більш помітний статус і сильні компетенції. Щоб не знищувати негативну тенденцію зменшення участі, існує потреба в деяких змінах у нашій політичній системі та зміцненні грома­дянської культури.
Метою цієї статті є аналіз можливостей стимулювання електорального інтересу з метою посилення політичної участі в Словацькій Республіці.
Матеріали та методи. Методологічною основою дослідження є система методів наукового пізнання як загальної науки (діалектика, формальна логіка, аналіз та синтез, моделювання) та спеціальна (історична, правова, функціонально-правова тощо), що дозволяє досягти мети, створює методологічну основу статті.
Результати дослідження. Демократична криза є небажаним елементом, який знаходиться під впливом низького рівня участі виборців у виборах. Щоб запобігти втрати інтересу громадянами щодо виборів і тим самим посилити участь виборців у процесах прийняття рішень, необхідно вжити певні заходи у вигляді запровадження електронного голосування, примусової участі у виборах, об’єднання окремих видів виборів і т.д. Ці заходи можуть усунути демократичну кризу та забезпечити прогрес суспільства.
Висновок. Прогрес громадянського суспільства та динаміка його розвитку, як і раніше в Кельні і на ранніх етапах виявлення себе. Хоча спроба боротьби з фазою з небажаними елементами у формі апатії є невимовною, оскільки вона не має порядку, групової солідарності та домінують в ній проблемні та конфліктні ситуації. Сьогодні для демократії потрібне не лише офіційне визнання того, що уряд виник шляхом демократичних виборів та що вся влада йде від людей, а й важли­вим фактором є те, чи демократія активно використовується для нашого власного блага. До тих пір, поки не досягнуто політичне розширення можливостей та поступове застосування інноваційних інструментів, які підтримують зацікавленість виборців у процесах прийняття рішень, збільшення явки виборців може розгляда­тися лише як утопія в нашому суспільстві.
 
Ключові слова: демократія, політична участь, електронне голосування, електоральний інтерес.