Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі
"Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право" з економічних та юридичних наук 

Бібліографічний опис згідно з ДСТУ 8302:2015
Базилевський С. Зловживання процесуальними правами в адміністративному процесі. Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. 2018. № 2. С. 70-81. Серія. Юридичні науки.

 

ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF) 

УДК 342
 
БАЗИЛЕВСЬКИЙ Сергій,
аспірант кафедри міжнародного приватного,
комерційного та цивільного права Київського національного
торговельно-економічного університету 

ЗЛОВЖИВАННЯ ПРОЦЕСУАЛЬНИМИ ПРАВАМИ 
В АДМІНІСТРАТИВНОМУ ПРОЦЕСІ 

На основі аналізу оновленого КАС України досліджено особливості реалі­зації феномену зловживання правом в адміністративному судочинстві. Зазначено, що в судовій практиці адміністративного судочинства знаходить підтвердження теза щодо розуміння зловживання процесуальним правом як дій, що суперечать легітимній меті процесуального права, яким зловживає особа, а також меті адміністративного судочинства.
 
Ключові слова: зловживання правом на звернення до суду, інституційні зловживання, штучні позови, судова симуляція, сутяжництво.