Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі
"Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право" з економічних та юридичних наук 

Бібліографічний опис згідно з ДСТУ 8302:2015
Микитенко Л. Зупинення дії ліцензії на провадження господарської діяльності. Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. 2018. № 2. С. 82-90. Серія. Юридичні науки.

ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF) 

УДК 346.1
 
МИКИТЕНКО Людмила,
к. ю. н., доцент кафедри міжнародного приватного,
комерційного та цивільного права Київського національного
торговельно-економічного університету 

ЗУПИНЕННЯ ДІЇ ЛІЦЕНЗІЇ
НА ПРОВАДЖЕННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
 

На підставі аналізу чинного та перспективного законодавства України проведено комплексне дослідження теоретичних та практичних аспектів щодо зупинення дії ліцензії: позбавлення чи обмеження права на господарську діяльність як ефективного та оперативного заходу адміністративного примусу. Досліджено переваги прийняття рішення про зупинення дії ліцензії від її анулювання.
 
Ключові слова: господарська діяльність, ліцензування, ліцензія, суб’єкт господарювання, анулювання ліцензії, зупинення ліцензії, заходи адміністративного примусу.