Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі
"Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право" з економічних та юридичних наук 

Бібліографічний опис згідно з ДСТУ 8302:2015
Погарченко Т. Детермінанти злочинів в сфері порушення державних соціальних стандартів. Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. 2018. № 2. С. 101-109. Серія. Юридичні науки.

ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF) 

УДК 343.9

 
ПОГАРЧЕНКО Тетяна,
асистент кафедри міжнародного приватного, комерційного
та цивільного права Київського національного
торговельно-економічного університету 

ДЕТЕРМІНАНТИ ЗЛОЧИНІВ В СФЕРІ ПОРУШЕННЯ
ДЕРЖАВНИХ СОЦІАЛЬНИХ СТАНДАРТІВ
 

Проаналізовано концептуальні засади, погляди та ідеї щодо детермінантів економічної злочинності загалом і злочинів, пов’язаних із порушенням державних соціальних стандартів зокрема. Надано характеристику окремих детермінантів цих злочинів, що сприяє формуванню науково обґрунтованої системи заходів щодо ефективного попередження злочинності в цій сфері.
 
Ключові слова: соціальні стандарти, детермінанти злочинів, економічна злочинність, криміналізація економіки, попередження злочинності.