Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі
"Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право" з економічних та юридичних наук 

Бібліографічний опис згідно з ДСТУ 8302:2015
Давиденко В. Подолання протидії розслідуванню насильницьких злочинів серед військовослужбовців. Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. 2018. № 2. С. 110-123. Серія. Юридичні науки.

ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF) 

УДК 343.98
 
ДАВИДЕНКО Валерій,
к. ю. н., доцент, доцент кафедри загальноправових дисциплін
Київського національного торговельно-економічного університету 

ПОДОЛАННЯ ПРОТИДІЇ
РОЗСЛІДУВАННЮ НАСИЛЬНИЦЬКИХ ЗЛОЧИНІВ
СЕРЕД ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ
 

Проаналізовано причини та умови кругової поруки й приховування військових злочинів, розроблено пропозиції щодо діагностики і прогнозування несприятливих слідчих ситуацій та впливу на їх подальший перебіг, а також профілактичної роботи слідчого.
 
Ключові слова: протидія досудовому розслідуванню, кругова порука, насильницькі злочини, нестатутні взаємовідносини, приховування злочинів, слідча ситуація, профілактична робота слідчого.