УВАГА! Нова платформа наукового журналу "Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право".
Перейти за посиланням -  http://journals.knute.edu.ua/foreign-trade
 

Бібліографічний опис згідно з ДСТУ 8302:2015
Чаплян С. Правовий статус криптовалют. Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. 2018. № 2. С. 148-165. Серія. Юридичні науки.

ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF) 

УДК 341.9:336.744

ЧАПЛЯН Сергій,
аспірант Науково-дослідного інституту приватного права і підприємництва
імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України 

ПРАВОВИЙ СТАТУС КРИПТОВАЛЮТ 

Досліджено проблему визначення правового статусу криптовалюти у зако­нодавстві України та зарубіжних країн, зумовлену відсутністю належного правового регулювання емісії та обігу криптовалют в Україні та широкою дискусією щодо їх правового статусу у різних країнах світу. Проаналізовано визначення криптова­лют, їх правову природу, співвідношення категорій «криптовалюти» та «гроші» і можливість виконання криптовалютами основних функцій грошей.
 
Ключові слова: криптовалюти, грошові кошти, гроші, біткоін, блокчейн.