Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі
"Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право" з економічних та юридичних наук 

Бібліографічний опис згідно з ДСТУ 8302:2015
Мережко Н., Караваєв Т., Калуга Н. Подолання бар’єрів у міжнародній торгівлі через спрощення митних процедур. Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. 2018. № 3. С. 5-20. Серія. Економічні науки.

ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF) 

УДК 339.543 (477)
 
МЕРЕЖКО Ніна,
д. т. н., професор, завідувач кафедри товарознавства та митної справи
Київського національного торговельно-економічного університету
 
КАРАВАЄВ Тарас,
д. т. н., доцент кафедри товарознавства та митної справи
Київського національного торговельно-економічного університету
 
КАЛУГА Ніна,
к. х. н., доцент кафедри товарознавства та митної справи
Київського національного торговельно-економічного університету 

ПОДОЛАННЯ БАР’ЄРІВ У МІЖНАРОДНІЙ ТОРГІВЛІ
ЧЕРЕЗ СПРОЩЕННЯ МИТНИХ ПРОЦЕДУР 

Проаналізовано основні напрями спрощення і гармонізації митних процедур в Україні з використання інформаційних технологій в рамках структури «Електронна митниця». Проведено оцінку сучасного стану та перспектив використання про­цедури електронного декларування, здійснення митного контролю та оформлення за принципом «єдиного вікна», застосування митного пост-аудиту, функціону­вання інституту уповноваженого економічного оператора. Охарактеризовано переваги та наслідки спрощення митних процедур для розвитку партнерства «митниця–бізнес».
 
Ключові слова: митні процедури, митниця, «Електронна митниця», «єдине вікно», митний пост-аудит, вибірковість митних процедур, система аналізу та управління ризиками.