Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі
"Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право" з економічних та юридичних наук 

Бібліографічний опис згідно з ДСТУ 8302:2015
Дугінець Г. Визначення умов формування міжнародних виробничих мереж. Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. 2018. № 3. С. 33-46. Серія. Економічні науки.

ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF) 

УДК 339.92:338.3
 
ДУГІНЕЦЬ Ганна,
к. е. н., доцент, докторант кафедри міжнародних економічних відносин
Київського національного торговельно-економічного університету 

ВИЗНАЧЕННЯ УМОВ ФОРМУВАННЯ
МІЖНАРОДНИХ ВИРОБНИЧИХ МЕРЕЖ 

Здійснено оцінку умов формування міжнародних виробничих мереж. Обґрун­товано використання методу нечіткої кластеризації на основі штучного інтелекту. За рахунок використання класифікаційного аналізу отримано правила віднесення країни до певного кластера, де найважливішим фактором є глобальний іннова­ційний індекс.
 
Ключові слова: міжнародні виробничі мережі, нечітка кластерізація, умови ведення бізнесу, інноваційний розвиток.