Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі
"Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право" з економічних та юридичних наук 

Бібліографічний опис згідно з ДСТУ 8302:2015
Зубко Т. Міжнародне співробітництво та економічна безпека підприємництва. Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. 2018. № 3. С. 47-58. Серія. Економічні науки.

ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF) 

УДК 339.92:005.934
 
ЗУБКО Тетяна,
к. е. н., доцент кафедри економіки та фінансів підприємства
Київського національного торговельно-економічного університету 

МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО
ТА ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ПІДПРИЄМНИЦТВА 

Розглянуто сутність економічної безпеки підприємництва і методи оцінки її рівня. Використанометодичний підхід щодо оцінки рівня економічної безпеки підприємництва з урахуванням впливу міжнародного співробітництва. Обґрунтовано пропозицію долучити до методики оцінки рівня економічної безпеки підприємниц­тва ще три індикатори, які відображають інтеграцію в міжнародну співпрацю.
 
Ключові слова: міжнародне співробітництво, економічна безпека, під­приємництво, підприємства, індикатори, фактори.