Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі
"Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право" з економічних та юридичних наук 

Бібліографічний опис згідно з ДСТУ 8302:2015
Шкуропадська Д. Стійкість зовнішнього сектора міжнародної діяльності України. Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. 2018. № 3. С. 59-69. Серія. Економічні науки.

ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF) 

УДК 339.9-026.564(477)
 
ШКУРОПАДСЬКА Діана,
аспірант кафедри економічної теорії та конкурентної політики
Київського національного торговельно-економічного університету 

СТІЙКІСТЬ ЗОВНІШНЬОГО СЕКТОРА
МІЖНАРОДНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНИ 

Розглянуто сутність зовнішнього сектора та характерні умови його стій­кості. Здійснено оцінювання рівня стійкості зовнішнього сектора за 2008–2016 роки та визначено основні шокові впливи, які мали місце в досліджуваному періоді. Запропоновано шляхи підвищення рівня стійкості зовнішнього сектора України.
 
Ключові слова: стійкість економіки, зовнішній сектор, національна економіка, шокові впливи, експорт, імпорт.