Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі
"Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право" з економічних та юридичних наук 

Бібліографічний опис згідно з ДСТУ 8302:2015
Замкова Н., Гнидюк І. Квестія запровадження медичного страхування в Україні. Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. 2018. № 3. С. 88-100. Серія. Економічні науки.

ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF) 

УДК 368.9.06
 
ЗАМКОВА Наталія,
д. філос. н., професор, директор Вінницького торговельно-економічного
інституту Київського національного торговельно-економічного університету 

ГНИДЮК Інна,
к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів
Вінницького торговельно-економічного інституту
Київського національного торговельно-економічного університету 

КВЕСТІЯ ЗАПРОВАДЖЕННЯ
МЕДИЧНОГО СТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ
 

Досліджено головні принципи та основні завдання світової страхової медицини. Розкрито теоретичні та практичні аспекти запровадження страхової медицини та системи медичного страхування у світі та Україні. Дослідження світового досвіду в сфері фінансування охорони здоров’я на основі обов’язкового медичного страхування дало змогу визначити альтернативні варіанти й ознаки його формування в Україні.
 
Ключові слова: медичне страхування, страхова медицина, медична послуга, фінансування, система охорони здоров’я.