Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі
"Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право" з економічних та юридичних наук 

Бібліографічний опис згідно з ДСТУ 8302:2015
Волосович С., Клапків Л. Детермінанти виникнення та реалізації кіберризиків. Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. 2018. № 3. С. 101-115. Серія. Економічні науки.

ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF) 

УДК 330.131.7:004.946.5
 
ВОЛОСОВИЧ Світлана,
д. е. н., професор, професор кафедри фінансів
Київського національного торговельно-економічного університету
 
КЛАПКІВ Любов,
к. е. н., старший викладач кафедри фінансів
Київського національного торговельно-економічного університету 

ДЕТЕРМІНАНТИ  ВИНИКНЕННЯ
ТА РЕАЛІЗАЦІЇ КІБЕРРИЗИКІВ
 

Виокремлено причинно-наслідковий, секторальний та інструментальний підходи до визначення дефініції кіберризиків. Запропоновано розглядати кіберризики у широкому та вузькому розумінні. Систематизовано кримінальні та некримінальні джерела кіберризиків. Проаналізовано явища кібератака та кіберінцидент як основні інструменти реалізації кіберризику. Виявлено кіберзагрози для зовнішньої торгівлі. Досліджено основні кіберінциденти глобального масштабу.
 
Ключові слова: кіберризик, кібератака, кіберзагроза, кіберінцидент.