Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі
"Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право" з економічних та юридичних наук 

Бібліографічний опис згідно з ДСТУ 8302:2015
Пасічний М. Методологічні засади формування фінансової політики країни. Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. 2018. № 3. С. 116-130. Серія. Економічні науки.

ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF) 

УДК 336.02 
 
ПАСІЧНИЙ Микола,
к. е. н., докторант кафедри фінансів
Київського національного торговельно-економічного університету 

МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ
ФІНАНСОВОЇ ПОЛІТИКИ КРАЇНИ
 

Розкрито методологічні положення формування фінансової політики країни з урахуванням рівня розвитку економіки, інституційного середовища та циклічності. Обґрунтовано доцільність дотримання комплексу універсальних і специфічних принципів при розробці заходів фіскальної і монетарної політики, що дасть можливість підвищити їх загальну ефективність. Здійснено аналіз структурних компонентів механізму формування основних параметрів фінансової політики країни. Доведено необхідність інституційної трансформації економічної доктрини держави.
 
Ключові слова: державна фінансова політика, бюджетно-податкова політика, монетарна політика, державна фінансова стратегія, економічний розвиток.