УВАГА! Нова платформа наукового журналу "Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право".
Перейти за посиланням -  http://journals.knute.edu.ua/foreign-trade
 

Науковий журнал «Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право» №4(99)2018
  • статті проходять рецензування;
  • зміст затверджено на засіданні редакційної колегії;
  • видається за рекомендацією Вченої ради КНТЕУ
    (протокол засідання № 10 від 21.06.2018);
  • підписано до друку 05.09.2018. 

 ТИТУЛ    
DOI: 
https://doi.org/10.31617/zt.knute.2018(99)


ЗМІСТ
 

ПУБЛІЧНЕ ПРАВО
 
Дешко Л. Принцип «dе minimis non сurаt рrаеtor» в міжнародному праві 5
     
Гуржій Т. Інформаційне право: виклики гібридної війни 16
     
Гараджаєв Д. Юридична сила актів Конституційного Суду Азербайджану 27
     
Осауленко С. Гарантії права громадян на свободу об’єднання у політичні партії 34
     
Мікічурова О. Право людини на отримання взаємної вигоди від співробітництва 43
     
Дерунець Н. Вплив резолюцій Генеральної Асамблеї ООН
на міжнародно-правове регулювання торговельних відносин

50
     
ПРИВАТНЕ ПРАВО
 
Коротка Н. Врегулювання спору за участю судді в цивільному процесі 59
     
Волокитін Д. Правові аспекти
надання незначної державної допомоги суб’єктам господарювання

67
     
ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА
 
Чаплян С. Правова природа криптовалют 74
     
Тищенко Ю. Поняття «послуга»: в міжнародному та вітчизняному праві 89
     
Щебетун І. Системи місцевого самоврядування:
доктринальні підходи до визначення поняття

99