Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі
"Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право" з економічних та юридичних наук 

Бібліографічний опис згідно з ДСТУ 8302:2015
Гараджаєв Д. Юридична сила актів Конституційного Суду Азербайджану. Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. 2018. № 4. С. 27-33. Серія. Юридичні науки.


 ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF)
DOI: https://doi.org/10.31617/zt.knute.2018(99)03

УДК 342.565.2(479.24)
 
ГАРАДЖАЄВ Джейхун,
д. ю. н., доцент кафедры конституционного права юридического факультета
Бакинского государственного университета, судья Конституционного Суда
Азербайджанской Республики 

ЮРИДИЧНА СИЛА АКТІВ КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ АЗЕРБАЙДЖАНУ 

Постановка проблеми. В Азербайджанській Республіці (далі – АР) Конституційний Суд досить активно функціонує протягом більше двох десятиліть. З точки зору України, можливо, найцікавішими є питання, пов’язані з юридичною силою рішень цього органу. Як і в Україні, діяльність Конституційного Суду АР була піддана суттєвій реформі, однак, під час реформи проблема законної сили рішень Конституційного Суду не була повністю вирішена. Тому цей досвід буде цікавим теоретикам та практикам, які займаються дослідженнями проблем конституційного правосуддя в Україні. Крім того, в українській юридичній літературі дуже мало інформації про Конституційний Суд АР, а досвід її реформ та функціонування може бути надзвичайно корисним.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. В азербайджанській та українській літературі це питання наразі ще не досліджено. Тому можна визнати, що це дослідження включає нерозвинену тему, отже, її результати можуть претендувати на науковий інтерес. Для обґрунтування висновків та пропозицій використано матеріали С. В. Шевчук, В. В. Захарової, В. А. Вітушкіної, О. В. Марцеляк, А. А. Малюшиної, А. С. Худинцевой, Н. В. Мішиної та ін.
Метою статті є формулювання положень щодо подальшого вдосконалення теоретичного обґрунтування та нормативного регулювання юридичної сили актів Конституційного Суду АР.
Матеріали та методи. Використано праці вчених, переважно фахівців з конституційного права, а також законодавства АР. Основними методами дослідження є системний та формально-логічний.
Результати дослідження. Визначено, що рішення Конституційного Суду АР в національному законодавстві називають нормативною силою. Усі рішення Конституційного Суду АР мають юридичну силу. Ці акти мають регуляторний характер і застосовуються до широкого кола питань. Виняток може бути зроблено лише за рішеннями, пов’язаними з особливими процедурами, які більше нагадують індивідуальний правовий акт. З огляду на невизначеність відповідних норм національного законодавства, стаття формулює конкретні пропозиції щодо внесення поправок та доповнень до Закону АР «Про Конституційний Суд» щодо юридичної сили актів цього органу.
Висновки. Обґрунтовано внесення змін та доповнень до Закону АР «Про Конституційний Суд», зокрема: ст. 66 «Юридична сила постанов Конституційного Суду» доповнити таким пунктом: «66.6 Правові позиції, викладені у постанові Конституційного Суду АР мають обов’язковий характер для виконання», ст. 67 «Порядок вступу в силу постанов Конституційного Суду» доповнити пунктом: «67.1 Постанова про тлумачення нормативно-правових актів з позиції їх відповідності Конституції АР не обмежені в ретроспективному провадженні», ст. 68 «Визначення Конституційного Суду» доповнити «Визначення Пленуму Конституційного Суду, які містять вимоги матеріального характеру, мають обов’язкову силу».
 
Ключові слова: конституційний суд, конституційний контроль, акти конституційного суду, Конституційний Суд Азербайджанської Республіки, юридична сила актів конституційного суду.

REFERENCES

1. Marceljak O. Pravova pryroda aktiv Konstytucijnogo Sudu Ukrai'ny ta i'h rol' u rozvytku nauky konstytucijnogo prava. Visnyk Konstytucijnogo Sudu Ukrai'ny. 2015. № 4. S. 118–121.
2. Mishyna N. V. Konstytucijna skarga v Ukrai'ni: mozhlyvosti vykorystannja dosvidu SShA. Pravo SShA. 2013. № 1–2. S. 258–266.
3. Konstitucija Azerbajdzhanskoj Respubliki 1995 g. URL: http://files.preslib.az/projects/remz/pdf_ru/atr_kons.pdf.
4. Shevchuk S. Tvorcha rol' suddi u procesi tlumachennja konstytucii'. Visnyk Konstytucijnogo Sudu Ukrai'ny. 2008. № 4. S. 100–109.
5. Normativno-pravovyh aktah: Konstitucionnyj zakon Azerbajdzhanskoj Respubliki ot 21 dekabrja 2010 g. URL: http://www.constcourt.gov.az/laws/24.
6. Konstitucionnom Sude : Zakon Azerbajdzhanskoj Respubliki ot 23 dekabrja 2003 g. URL: http://www.constcourt.gov.az/laws/22.
7. Zaharov V. V. Reshenija Konstitucionnogo Suda Rossijskoj Federacii kak istochnik konstitucionnogo prava: avtoref. diss. ... kand. jurid. nauk. Saratov, 2004. 26 s.
8. Vitushkin V. A. Juridicheskaja priroda opredelenij Konstitucionnogo Suda Rossijskoj Federacii : diss. ... kand. jurid. nauk. M., 2003. 175 s.
9. Maljushin A. A. Konstitucionno-sudebnoe pravotvorchestvo (pravo-ustanovlenie) v Rossijskoj Federacii kak osobaja forma sovremennogo pravotvorchestva. Rossijskaja justicija. 2015. № 10. S. 6–8.
10. Hudynceva A. S. Pravovoj status sudej Mezhdunarodnogo Suda OON : avtoref. diss. ... kand. jurid. nauk. Ekaterinburg, 2006. 26 s.