Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі
"Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право" з економічних та юридичних наук 

Бібліографічний опис згідно з ДСТУ 8302:2015
Дерунець Н. Вплив резолюцій Генеральної Асамблеї ООН на міжнародно-правове регулювання торговельних відносин. Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. 2018. № 4. С. 50-58. Серія. Юридичні науки.


 ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF)
DOI: https://doi.org/10.31617/zt.knute.2018(99)06

УДК 341.241.8
 
ДЕРУНЕЦЬ Наталія,
аспірант кафедри міжнародного публічного права
Київського національного торговельно-економічного університету 

ВПЛИВ РЕЗОЛЮЦІЙ ГЕНЕРАЛЬНОЇ АСАМБЛЕЇ ООН НА МІЖНАРОДНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТОРГОВЕЛЬНИХ ВІДНОСИН 

Постановка проблеми. Сучасні комплексні глобалізаційні процеси, зростаюча взаємозалежність та співпраця між державами на міжнародній арені призвели до збільшення ролі міжнародних організацій у регулюванні міжнародної торгівлі. Створення спеціальних торговельно-економічних організацій характеризувалося використанням повного комплексу інституційних та правових механізмів ефективного ведення світової економіки, розвитку міжнародних економічних відносин, збереження державного суверенітету їх учасників.
Міжнародна торгівля держав вимагає ефективного правового регулювання на міжнародному рівні для забезпечення суверенної рівності суб’єктів, запобігання дискримінації, сталого розвитку країн, що розвиваються, визначення чітких правил торгівлі на той чи інший тип товарів.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Національними науковими дослідженнями регулювання міжнародної торгівлі міжнародними організаціями займалися І. Дахно, В. Опришко, Є. Передерієв, Н. Татаренко, В. Чубарєв, Т. Циганкова, К. Юрченко. Проте їх праці в основному присвячені функціонуванню системи ГАТТ/СОТ, а роль Генеральної Асамблеї ООН залишається без належного вивчення.
Метою статті є дослідження ролі та місця постанов Генеральної Асамблеї ООН у системі джерел міжнародного права, що регулює торговельні відносини.
Матеріали та методи. Методологічною основою статті є сукупність філософських, загальнонаукових та спеціально-правових методів і методів наукового пізнання. Основні положення та висновки статті ґрунтуються на емпіричних дослідженнях, рішеннях міжнародних організацій, аналізі наукових публікацій.
Результати досліджень. ООН як універсальна міжнародна організація є ключовою серед інших міжнародних організацій, що здійснюють міжнародне правове регулювання торговельних відносин. Однією з форм такої діяльності є прийняття резолюцій Генеральної Асамблеї ООН, а також рішень спеціалізованих установ Організації Об’єднаних Націй. Резолюції Генеральної Асамблеї ООН належать до джерел міжнародного права, які регулюють торговельно-економічні відносини, і відповідно до предмета їх можна поділити на такі групи: створення спеціалізованих установ та скликання конференцій; надання технічної допомоги; торгівля країн, що розвиваються; економічний і соціальний розвиток; надання дипломатичного захисту торговельним представникам та аташе. Детально проаналізовано кожну з категорій. Запропоновано класифікацію резолюцій відповідно до предмета їх правового регулювання.
Висновки. Вплив Генеральної Асамблеї ООН на міжнародно-правове регулювання міжнародних торговельних відносин, що є значним, здійснюється безпосередньо через прийняття резолюцій та діяльність допоміжних органів та спеціалізованих установ.
 
Ключові слова: резолюція Генеральної Асамблеї ООН, рішення міжнародних організацій, спеціалізовані установи, технічна допомога, дипломатичний захист.

REFERENCES 

1. Dahno I. I. Mizhnarodne ekonomichne pravo : 3-tje vyd., pererob. i dopovn. Kyi'v : Centr uchbov. l-ry, 2009. 304 s.
2. Opryshko V. F. Mizhnarodne ekonomichne pravo. Kyi'v : KNEU, 2003. 311 s.
3. Perederijev Je. P. Jak ubachajet'sja SOT u konteksti mizhnarodnogo prava. Zovnishnjatorgivlja: pravo ta ekonomika. 2007. № 1. S.73–78.
4. Tatarenko N. O. Ekonomichna dyplomatija: svitovyj dosvid ta ukrai'ns'ki zdobutky (polityko-ekonomichnyj aspekt). Nauk. visn. Dyplomat. akad. Ukrai'ny. Kyi'v, 2015. S. 4–9.
5. Chubarjev V. L. Mizhnarodne ekonomichne pravo. Kyi'v : Jurinkom Inter, 2009. 368 s.
6. Cygankova T. Bagatoaspektnist' naslidkiv pryjednannja Ukrai'ny do SOT. Zovnishnja torgivlja: pravo ta ekonomika. 2002. № 2. S. 161–164.
7. Jurchenko K. Zagal'ni pryncypy reguljuvannja mizhnarodnoi' torgivli v ramkah Svitovoi' organizacii' torgivli ta pidvyshhennja zagal'nogo ekonomichnogo rozvytku krai'n, shho rozvyvajut'sja. Mizhnarodne pravo. URL : http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/15740/15-Yurchenko.pdf?sequence=1.
8. Vienna Convention on the Representation of States in their Relations with International Organizations of a Universal Character of 1975. United Nations Office of Legal Affairs. URL : http://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/conventions/5_1_1975.pdf.
9. Dogovir mizh Urjadom Ukrai'ny ta Jevropejs'kym Bankom Rekonstrukcii' ta Rozvytku pro spivrobitnyctvo ta dijal'nist' Postijnogo Predstavnyctva JeBRR v Ukrai'ni 2007 r. Zakonodavstvo Ukrai'ny. URL : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/985_012.
10. Ugoda mizh Urjadom Ukrai'ny ta Organizacijeju Ob'jednanyh Nacij pro zasnuvannja Predstavnyctva Organizacii' Ob'jednanyh Nacij 1992 r. Zakonodavstvo Ukrai'ny. URL : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_c36.
11. Ugoda mizh Kabinetom Ministriv Ukrai'ny ta Organizacijeju Ekonomichnogo Spivrobitnyctva ta Rozvytku shhodo pryvilei'v, imunitetiv ta pil'g, nadanyh Organizacii' 1999 r. Zakonodavstvo Ukrai'ny. URL : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/994_010.
12. Establishment of the United Nations Conference on Trade and Development as anorgan of the General Assembly. General Assembly Resolutions.URL : https://documents-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/210/89/IMG/NR021089.pdf.
13. Establishment of the United Nations Commission on International Trade Law. General Assembly Resolutions.URL : https://documents-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/005/08/IMG/NR000508.pdf.
14. Vologdin A. A. Pravovoe regulirovanie vneshnejekonomicheskoj dejatel'nosti. M. : Jurajt, 2015. 445 s.
15. Rezoljucija 31/98 General'noi' Asamblei' OON «Arbitrazhnyj reglament Komisii' Organizacii' Ob'jednanyh Nacij z prava mizhnarodnoi' torgivli». Zakonodavstvo Ukrai'ny. URL : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/995_c18.
16. Rezoljucija 40/72 General'noi' Asamblei' OON «Typovyj zakon Komisii' Organizacii' Ob’jednanyh Nacij z prava mizhnarodnoi' torgivli pro mizhnarodnyj torgovel'nyj arbitrazh». Zakonodavstvo Ukrai'ny. URL : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/995_c20.
17. Rezoljucija General'noj Assamblei OON A/51/628 ot 16 dekabrja 1996 g. «Tipovoj zakon ob jelektronnoj torgovle», prinjatyj Komissiej Organizacii Ob'edinennyh Nacij po pravu mezhdunarodnoj torgovli» (UNСITRAL), i Rukovodstvo po prinjatiju. Liga zakon. URL : http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/MU01116.html.
18. Expanded programme of technical assistance for the economic development of under-developed countries. General Assembly Resolutions. URL : https://documents-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/085/87/IMG/NR008587.pdf.
19. Expanded programme of technical assistance for economic development of under-developed countries. General Assembly Resolutions. URL : https://documents-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/051/23/IMG/NR005123.pdf.
20. Establishment of the Special Fund. General Assembly Resolutions.URL : https://documents-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/746/84/IMG/NR074684.pdf.
21. Consolidation of the special fund and the expanded programme of technical assistance in a united nations development programme. General Assembly Resolutions. URL: https://documents-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/217/92/PDF/NR021792.pdf.
22. Declaration on International Economic Cooperation, in particular the Revitalization of Economic Growth and Development of the Developing Countries. General Assembly Resolutions.URL :http://www.un-documents.net/s18r3.htm.
23. Unilateral economic measures as a means of political and economic coercion against developing countries. General Assembly Resolutions. URL : http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/66/186&Lang=E.
24. Unilateral economic measures as a means of political and economic coercion against developing countries. General Assembly Resolutions. URL : http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/72/201.
25. New Partnership for Africa’s Development: progress in implementation and international support. General Assembly Resolutions. URL : https://undocs.org/en/A/RES/61/229.
26. Second United Nations Conference on Landlocked Developing Countries. General Assembly Resolutions. URL : http://unohrlls.org/custom-content/uploads/2014/05/LLDC-GA-Resolution-A.RES_.68.270.pdf.
27. Doklad Komissii mezhdunarodnogo prava. 58-ja sessija. 1 maja – 9 ijunja i 3 ijulja – 11 avgusta 2006 g., N'ju-Jork, 2006. General'naja Assambleja OON. Ofic. otchety. 61-ja sessija. Dop. № 10 (A/61/10). Part 23.
28. Diplomatic protection. General Assembly Resolutions. URL : https://undocs.org/en/A/RES/62/67.