УВАГА! Нова платформа наукового журналу "Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право".
Перейти за посиланням -  http://journals.knute.edu.ua/foreign-trade
 

Бібліографічний опис згідно з ДСТУ 8302:2015
Коротка Н. Врегулювання спору за участю судді в цивільному процесі. Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. 2018.
№ 4. С. 59-66. Серія. Юридичні науки.


 ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF)
DOI: https://doi.org/10.31617/zt.knute.2018(99)07

УДК 346.91
 
КОРОТКА Наталія,
к. ю. н., старший викладач кафедри міжнародного приватного,
комерційного та цивільного права Київського національного торговельно-економічного університету 

ВРЕГУЛЮВАННЯ СПОРУ ЗА УЧАСТЮ СУДДІ В ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ 

Висвітлено особливості застосування інституту «врегулювання спору за участю судді» в цивільному процесі з початком дії нової редакції Цивільного процесуального кодексу України. 

Ключові слова: цивільний процес, врегулювання спору за участю судді, особа посередника, порядок проведення.

REFERENCES 

1. GetmancevO. V. Integracijacyvil'nogoprocesual'nogozakonodavstvadopravaJevropejs'kogoSojuzuukontekstisudovoi' reformyvUkrai'ni. Suchasni vyklyky ta aktual'ni problemy sudovoi' reformy v Ukrai'ni : materialy Mizhnar. nauk. konf. (m. Chernivci, 26–27 zhovt. 2017 r.). Chernivci : Tehnodruk, 2017. S. 123–125.
2. Grabovs'ka O. O. Zmagal'na model' cyvil'nogo sudochynstva: ponjattja ta jurydychna pryroda. Visn. Kyi'v. nac. u-tu im. Tarasa Shevchenka. 2012. Vyp. 90. S. 54–58. Serija : «Jurydychni nauky».
3. Prytyka Ju. D. Pravovyj rezhym mediacii' u zakonodavchyh systemah zarubizhnyh krai'n.Malyj i serednij biznes (pravo, derzhava, ekonomika). 2015. № 1/2 (60/61). S. 45–49.
4. Fursa S. Ja., Fursa Je. I. Vreguljuvannja sporu za uchastju suddi – novyj zmist mediacii'. Chasop. Kyi'v. u-tu prava. 2017, № 2. S. 97–101.
5. Cyvil'nyjprocesual'nyjkodeksUkrai'ny: Zakonvid18.03.2004 № 1618-IV. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1618-15.
6. SudovavladaUkrai'ny. URL: https://adm.if.court.gov.ua/sud0970/dvs/whatis.
7. KonstytucijaUkrai'ny: Zakonvid28.06.1996 № 254k/96-VR. URL : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80.
8. Pro sudoustrij i status suddiv : Zakon Ukrai'ny vid 02.06.2016 № 1402-VIII. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1402-19.