УВАГА! Нова платформа наукового журналу "Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право".
Перейти за посиланням -  http://journals.knute.edu.ua/foreign-trade
 

 

Науковий журнал «Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право» №6(101)2018
  • статті проходять рецензування;
  • зміст затверджено на засіданні редакційної колегії;
  • видається за рекомендацією Вченої ради КНТЕУ
    (протокол засідання № 3 від 29.11.2018);
  • підписано до друку 18.12.2018. 

 ТИТУЛ                         
DOI: https://doi.org/10.31617/zt.knute.2018(101)

 
З М І С Т 
 
СВІТОВА ЕКОНОМІКА ТА МІЖНАРОДНА ТОРГІВЛЯ
     
ШЛЮСАРЧИК Б., ЛЕХВАР М. Циркулярна економіка Польщі 5
     
МЕЛЬНИК Т.,
ГЕНЕРАЛОВ О.
Ф’ючерсний контракт: інструмент мінімізації валютних ризиків зовнішньоекономічної діяльності
21
     
ТКАЧЕНКО Т.,
ДУПЛЯК Т.
Конвергентність ринку туристичних послуг 32
     
БОХАН А. Новітні орієнтири архітектонізації екологічної дипломатії 42
     
САМОЙЛЕНКО Г.,
СЕЛІВАНОВА А.
Веб-технології у міжнародній торгівлі 55
     
ВОРОБЕЙ Ю. Інформаційна підтримка захисту інтелектуального капіталу міжнародної компанії

62

     
ФІНАНСИ, ОПОДАТКУВАННЯ, АУДИТ
     
ФОМІНА О., СЛОМЧИНСЬКА С. Облік інвестиційної нерухомості в контексті конвергенції міжнародних стандартів
72
     
БАРАБАШ Н.,
РІПА Т.
Аналітичні процедури аудиту конкурентоспроможності
підприємств торгівлі

86