Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі
"Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право" з економічних та юридичних наук 

Бібліографічний опис згідно з ДСТУ 8302:2015
Ткаченко Т., Дупляк Т. Конвергентність ринку туристичних послуг. Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. 2018. № 6. С. 32-41. Серія. Економічні науки.


 ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF) 

УДК 338.48-045.73   DOI: https://doi.org/10.31617/zt.knute.2018(101)03
ТКАЧЕНКО Тетяна,
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
ORCID ID: 0000-0001-6144-8528
  д. е. н., професор, завідувач кафедри туризму та рекреації
Київського національного торговельно-економічного університету
вул. Кіото, 19, м. Київ, 02156, Україна
     
ДУПЛЯК Тетяна,
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
ORCID ID: 0000-0001-5187-8903
  к. е. н., доцент кафедри туризму та рекреації
Київського національного торговельно-економічного університету
вул. Кіото, 19, м. Київ, 02156, Україна
 

КОНВЕРГЕНТНІСТЬ РИНКУ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ 

Визначено сутність теорії конвергенції в економіці. Досліджено прояви конвергентності ринку туристичних послуг, враховуючи світові та національні тренди розвитку туризму. Запропоновано стратегічні орієнтири державної політики, спрямованої на формування моделі конвергентного розвитку туризму в Україні.
 
Ключові слова: туризм, ринок туристичних послуг, конвергентність, конвергенція. 

REFERENCES 

1. Kuczab-Bonk, K. K. (2016). Konvergenciya v ekonomichnomu prostori ukrayins’ko-pol’s’kogo transkordonnogo regionu: problemy’ ta zasoby’ yix podolannya [Convergence in the economic space of the Ukrainian-Polish cross-border region: the problems and means of overcoming them]. Ekonomichny`j prostir – Economic space, 111, 5-14 [in Ukrainian].
2. Barro, R. (1992). Convergence. Journal of Political Economy. (Vol. 100), (pp. 223-251). DOI: https://doi.org/10.1086/261816 [in English].

3. Benovs’ka, L. Ya. (2013). Metody’chni pidxody’ do ocinky’ konvergentnogo rozvy’tku regioniv [Methodological approaches to the assessment of convergent development of regions]. Social’no-ekonomichni problemy’ suchasnogo periodu Ukrayiny’ – Socio-economic problems of the modern period of Ukraine. (Vol. 2), (pp. 146-151) [in Ukrainian]. 
4. Gal’chy’ns’ky’j, A.S. (2014). Konvergentny’j ry’nok – metodologichni perspekty’vy’ [Convergent market – methodological perspectives]. Ekonomika Ukrayiny’ – Ukraine economy, 1, 4-21 [in Ukrainian]. 
5. Naumenko, Zh. G. (2013). Konvergenciya ta dy’vergenciya v regional’nij ekonomici [Convergence and divergence in the regional economy]. Ekonomichni innovaciyi – Economic innovation. (Vol. 5), (pp. 255-261) [in Ukrainian]. 
6. Storonyans’ka, I. Z. (2008). Procesy’ konvergenciyi / dy’vergenciyi social’no-ekonomichnogo rozvy’tku regioniv Ukrayiny’: pidxody’ do ocinky’ [Convergence / divergence processes of socio-economic development of regions of Ukraine: approaches to evaluation]. Regional’na ekonomika – Regional economy, 2, 73-83 [in Ukrainian]. 
7. World Tourism Organization (2018), UNWTO Tourism Highlights, 2018 Edition, UNWTO, Madrid, 18 p. [in English]. 
8. Tkachenko, T. I., Mel’nychenko, S. V., Bojko, M. G. et el. (2010). Strategichnyj rozvytok turystychnogo biznesu [Strategic development of tourism business].A. A. Mazaraki (Ed.). Kyi’v : Kyi’v. nac. torg.-ekon. un-t [in Ukrainian]. 
9. Tury’zm v Ukrayini: Derzhavna sluzhba staty’sty’ky’ Ukrayiny’ [Tourism in Ukraine: The State Statistics Service of Ukraine]. Retrieved from http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/menu/menu_u/tur.htm [in Ukrainian].
10. World Travel & Tourism Council (2018), Travel & Tourism Economic Impact 2018. World, March 2018, 14 р. [in English]. 
11. World Travel & Tourism Council (2018), Travel & Tourism Economic Impact 2018. Ukraine, March 2018, 18 р. [in English]. 
12. Myhajlichenko G. I. (2012). Innovacijnyj rozvytok turyzmu [Innovative development of tourism]. Kyi’v : Kyi’v. nac. torg.-ekon. un-t [in Ukrainian].