Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі
"Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право" з економічних та юридичних наук 

Бібліографічний опис згідно з ДСТУ 8302:2015
Барабаш Н., Ріпа Т. Аналітичні процедури аудиту конкурентоспроможності підприємств торгівлі. Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. 2018. № 6. С. 86-94. Серія. Економічні науки. 


  ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF) 

UDC 657.6:339.137.2 /.17   DOI: https://doi.org/10.31617/zt.knute.2018(101)08  
БАРАБАШ Наталія,
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
ORСID ID: 0000-0002-1011-527Х
  к. е. н., доцент, кафедри фінансового аналізу та аудиту
Київського національного торговельно-економічного університету
вул. Кіото, 19, м. Київ, 02156, Україна
 
       
РІПА Тетяна,
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
ORCID ID: 0000-0002-0490-9321
  викладач циклової комісії облікових дисциплін та маркетингу торговельно-економічного коледжу Київського національного торговельно-економічного університету 
вул. Львівська, 2/4, м. Київ, 03115, Україна
 
 

АНАЛІТИЧНІ ПРОЦЕДУРИ АУДИТУ
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ТОРГІВЛІ
 

Постановка проблеми. Надзвичайно важливою якісною характеристикою діяльності підприємства торгівлі є рівень його конкурентоспроможності, який певною мірою визначається як здатність і можливість задовольняти потреби покупців краще від конкурентів, що оцінюється за допомогою системи показників та характеристик, які відображають ефективність і результативність прийнятих управлінських рішень.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Окремі питання методології та організації аудиту досліджували: М. М. Бенько, М. Т. Білуха, Н. І. Дорош, С. В. Івахненков, Л. Г. Михальчишина, Є. В. Мних, К. О. Назарова, М. О. Никонович, І. М. Парасій-Вергуненко, О. Ю. Редько, В. В. Сопко, Б. Ф. Усач, М. Т. Щирба, І. М. Щирба та ін.
Мета дослідження – розробка методичних підходів до використання аналітичних процедур в аудиті конкурентоспроможності підприємств торгівлі.
Матеріали та методи. Інформаційна база статті представлена науковимипрацями вітчизняних та зарубіжних вчених. Основу дослідження становлять такі наукові методи, як: аналіз та синтез, порівняння, ідеалізація та абстрагування, систематизація та узагальнення.
Результати дослідження. Аудит конкурентоспроможності підприємств торгівлі – це насамперед процес формування професійного незалежного судження аудитора з питань економічності, продуктивності, раціональності, результативності та ефективності діяльності керівництва щодо розробки та реалізації стратегії діяльності підприємства торгівлі.
Висновки. Використання в аудиті конкурентоспроможності підприємств торгівлі аналітичних процедур спрямовано на підвищення його ефективності та наукової обґрунтованості в умовах конкурентного середовища.

Ключові слова: підприємство торгівлі, господарська діяльність, конкуренто­спроможність товару, конкурентоспроможність підприємства, аудит, аналітичні процедури, ефективність, фінансова стійкість. 

REFERENCES 

1. Benko, M. M., & Sopko, V. V. (2015). Information technologies as a factor of integration of internal and external audit. Economic forum, 1, 254-262 [in Ukrainian].
2. Bilukha, M. T. (2000). Theory of Accounting: Textbook. Kyiv: Kiev Book Factory [in Ukrainian].
3. Blakita, G. V. (2010). Financial strategy of trading enterprises : methodological and applied aspects. Kyiv: Kyiv National University of Trade and Economics [in Ukrainian].
4. Davydov, G. M. (2000). Audit: theory and practice. Kirovograd: Imex-LTD [in Ukrainian].
5. Dorosh, N. I. (2006). Audit: Theory and Practice. Kyiv: Knowledge [in Ukrainian].
6. Ivakhnenkov, S. V., & Iskovich, T. V. (2005). Use of analytical procedures for improving the audit efficiency. Magisterium. Economic Studies, 18, 35-40 [in Ukrainian].
7. Mazaraki, A. A. (2010). Structural reorientation of foreign trade in the system of factors of economic growth. Kiev: Kyiv National University of Trade and Economics [in Ukrainian].
8. Michalchyshina, L. G. (2011). Contents and tasks of analytical procedures in the audit. Economic science, 8 (29), 34-41. Series Accounting and Finance [in Ukrainian].
9. Nazarova, K. O. (2015). Audit: evolution, potential, efficienc. Kyiv: Kyiv National University of Trade and Economics [in Ukrainian].
10. Mnikh, Ye. V., Bardash, S. V., & Nazarova, K. O. (2015). Financial Audit: Information and Analytical Support. Kiev: Kyiv National University of Trade and Economics [in Ukrainian].
11. Nikonovich, M. O., & Barabash, N. S. (2015). Audit of labor remuneration operations. Problems and prospects of economy and management, 1 (1), 155-160 [in Ukrainian].
12. Parasiy-Vergunenko, I. M. (2017). Static and dynamic approaches to the analysis of liquidity and solvency of business entities. Finance of Ukraine, 2, 81-95 [in Ukrainian].
13. Proskurina, N. M. (2010). Formalization of Analytical Procedures Based on the Strengthening of Processes in the Audit. Visnyk of the East European University of Economics and Management, 2 (8), 174-180 [in Russian].
14. Redko, O. Yu. (2008). Audit in Ukraine. Morphology. Kyiv: DASOA [in Ukrainian].
15. Usach, B. F. (2011). Improving the organization of accounting, analysis and audit of financial condition of business entities. Kyiv: UBS NBU.
16. Shyrba M. T., & Shyrba I. M. (2011). Analytical procedures as a tool for improving the quality of internal audit. Visnyk of the Lviv Commercial Academy, 35, 411-417.