УВАГА! Нова платформа наукового журналу "Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право".
Перейти за посиланням -  http://journals.knute.edu.ua/foreign-trade
 

Науковий журнал «Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право» №1(102)2019
  • статті проходять рецензування;
  • зміст затверджено на засіданні редакційної колегії;
  • видається за рекомендацією Вченої ради КНТЕУ
    (протокол засідання № 5 від 31.01.2019);
  • підписано до друку 18.02.2019. 

 ТИТУЛ    
DOI:https://doi.org/10.31617/zt.knute.2019(102)

ЗМІСТ 

ПУБЛІЧНЕ ПРАВО
Альонкін О., Колодій О. Конституційно-правовий статус українського народу 5
     
Крегул Ю., Батрименко В. Гармонізація системи регулювання електронної комерції України з ЄС 13
     
Мазаракі Н. Сінгапурська конвенція: теоретико-правовий аналіз 26
     
Гончарова Ю., Іващенко Д., Міщук К. Міжнародні організації та їх роль у підтримці глобальної політики безпеки 35
     
Давиденко В. Тактика викриття неправдивих показань
при розслідуванні економічних злочинів

45
     
ПРИВАТНЕ ПРАВО 
Ільченко Г. Міжнародно-правове регулювання створення компанії у США 58
     
Гончаренко О. Організаційно-правові форми саморегулівних організацій 69
     
Ромащенко І. Припинення корпоративних прав 79
     
Якушевич А. Доктринальне тлумачення статті 23(2)
Міжнародного пакту про громадянські і політичні права

92
     
Сидоренко А. Право на донорство крові: сутність та значення 106
     
ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА
Осауленко С. Поняття права на об’єднання у політичні партії 113
     
Кісловський А. Правове регулювання прийняття статутів територіальних громад 122