УВАГА! Нова платформа наукового журналу "Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право".
Перейти за посиланням -  http://journals.knute.edu.ua/foreign-trade
 

Бібліографічний опис згідно з ДСТУ 8302:2015
Якушевич А. Доктринальне тлумачення статті 23 (2) Міжнародного пакту про громадянські і політичні права. Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. 2019. № 1. С. 92-105. Серія. Юридичні науки.


  ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF)

УДК 342.7   DOI: https://doi.org/10.31617/zt.knute.2019(102)09
ЯКУШЕВИЧ Адам,
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
ORCID: 0000-0002-7094-5822
  Dr., Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland
 
Jana Karola Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz, Poland
 

ДОКТРИНАЛЬНЕ ТЛУМАЧЕННЯ СТАТТІ 23 (2)
МІЖНАРОДНОГО ПАКТУ ПРО ГРОМАДЯНСЬКІ І ПОЛІТИЧНІ ПРАВА
 

Постановка проблеми. Питання легалізації одностатевих шлюбів є одним з найбільш дискусійних аспектів реалізації права людини на шлюб та сім’ю. Його дискусійність обумовлена широким переліком релігійних, політичних, соціальних і культурних чинників, а також кардинальними розбіжностями національних законів, які регулюють статус одностатевих пар. У різних країнах позиція законодавця щодо одностатевих шлюбів коливається від кримінальної відповідальності до всебічного сприяння. Враховуючи розбіжності у прийнятті правових рішень на національному рівні, виникає питання, чи гарантоване право на шлюб статтею 23 (2) Міжнарод­ного пакту про громадянські та політичні права (МПГПП), яка гарантує право людини на шлюб.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. З огляду на неабияку соціальну гостроту проблематики одностатевих шлюбів, вона знайшла висвітлення в наукових працях багатьох сучасних правників. Водночас, попри великий науковий інтерес, питання одностатевих шлюбів все ще далеке від свого остаточного вирішення.
Метою статті є визначення сутності одностатевих шлюбів в аспекті статті 23 (2) МПГПП.
Матеріали та методи. В основу статті покладено широкий перелік методів наукового пізнання, що дало змогу розглянути явище одностатевих шлюбів у поєднанні його соціально-правових аспектів. Емпіричну основу роботи становлять акти міжнародного та національного законодавства, матеріали судової практики, сучасні наукові дослідження з питань сім’ї та шлюбу.
Результати дослідження. Спираючись на відповідні рішення Комітету ООН з прав людини та їхню критику в правовій доктрині, здійснено доктринальне тлумачення статті 23 (2) МПГПП у світлі директив Віденської конвенції про право міжнародних договорів.
Висновки. Доведено, що хоча в принципі формулювання статті 23 (2) МПГПП не перешкоджає її динамічному тлумаченню, яке передбачає зобов’язання держав-учасниць визнавати одностатеві шлюби, загальне прийняття такого підходу нині є передчасним через відсутність міжнародного консенсусу в питаннях шлюбу та сім’ї.

Ключові слова: права людини, цивільні права людини, право на шлюб, юридичне тлумачення, принцип недискримінації.

REFERENCES 

 1. Gerber, P.,Tay, K., & Sifris, A. (2015). Marriage: A Human Rights for All? Sidney Law Review. vol. 36, [in English].
 2. Paladini, L. (2014). Same-sex Couples Before Quasi-Jurisdictional Bodies: The Case of the UNHuman Rights Committee, in: D. Gallo, L. Paladini, P. Pustorino, Same-Sex Couples before National, Supranational and International Jurisdictions. Berlin, Heidelberg [in English].  
 3. Burchill, R. (2004). Rights of the Family and Children, in: A. Conte, S. Davidson, R. Burchil, Defining Civil and Political Rights. The Jurisprudence of the United Nations Human Rights Committee. Aldershot [in English].  
 4. Ghandi, S. (1995). Family and Child Rights, in: D. Harris, S. Joseph, The International Covenant on Civil and Political Rights and United Kingdom Law. Oxford [in English].
 5. Minister of Home Affairs v. Fourie; Lesbian and Gay Equality Project v. Minister of Home Affairs (2005). Retrieved from http://www.saflii.org/za/cases/ZACC/2005/19.html [in English].
 6. Nowak, M. (2012).U.N. Covenant on Civil and Political Rights: CCPR Commentary. Kehl [in English].  
 7. Sękowska-Kozłowska, K. (2005). Ochrona małżeństwa i rodziny, in: R. Wieruszewski (Ed.), Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich (Osobistych) i Politycznych. Warszawa [in Polish].
 8. Human Rights Council, Discriminatory Laws and Practices and Acts of Violence against Individuals Based on their Sexual Orientation and Gender Identity, 19th session, UN Doc A/HRC/19/41 (17 November 2011), para. 68. Retrieved from https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G11/170/75/PDF/G1117075.pdf?Op [in English].
 9. Garlicki, L. (2010). Prawo do zawarcia małżeństwa. L. Garlicki (Ed.), Konwencja o OchroniePraw Człowieka i Podstawowych wolności. T. I. Komentarz do artykułów 1-18. Warszawa [in Polish].  
 10. Wyrozumska, A. (2006). Umowy międzynarodowe. Teoria i praktyka. Warszawa [in Polish].   
 11. Morawski, L. (1997). Wstęp do prawoznawstwa. Toruń [in Polish].  
 12. Torres Vasquez, A. (2001). Introdicción al Derecho. Teoría general del derecho. Bogotá [in Polish].  
 13. Badeni, G. (2006). De derecho constitucional, T. 1. Buenos Aires [in English].  
 14. Kałduński, M. M. (2005). Kilka słów na temat interpretacji w prawie międzynarodowym.Uwagi na tle uchwały Sądu Najwyższego z 19 lutego 2003 r. (I KZP 47/02). L. Morawski (Ed.) Wykładnia prawa i inne problemy filozofii prawa. Toruń [in Polish].
 15. Hesse, K. (1993). Grundzüge des Verfassungsrechts der Bundesrepublik chland. Heidelberg [in Duets’].
 16.  Bidart Campos, G. J. (1989). Teoría General de los derechos humanos, México.
 17. Pavcnik. M. (2005). Interpretation and Understanding of the Constitution, in: P. Winczorek, Teoria i praktyka wykładni prawa. Warszawa [in Polish].  
 18. Frankowska, M. (2007). Prawo traktatów. Warszawa [in Polish].
 19. Morawski, L. (2005). Zasady wykładni prawa. Toruń [in Polish].  
 20. Pietrzykowski, T. (2005). Etyczne problemy prawa. Zarys wykładu. Katowice [in Polish].
 21. Gray, J. S. (2004). Rawls’ Principle of Justice as Fairness and its Application to the Issue of Same-Sex Marriage. South African Journal of Philosophy. Vol. 23, 2[in English].
 22.  Rawls, J. (1999). A Theory of Justice. Revised Edition, Cambridge. Massachusetts [in English].  
 23. Joseph, S., Castan, M. (2013). The International Covenant on Civil and Political Rights: Cases, Materials and Commentary. Oxford [in English].