УВАГА! Нова платформа наукового журналу "Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право".
Перейти за посиланням -  http://journals.knute.edu.ua/foreign-trade
 

Бібліографічний опис згідно з ДСТУ 8302:2015
Кісловський А. Правове регулювання прийняття статутів територіальних громад. Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. 2019. № 1. С. 122-132. Серія. Юридичні науки.


  ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF)

УДК 347.193   DOI: https://doi.org/10.31617/zt.knute.2019(102)12
КІСЛОВСЬКИЙ Андрій,
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
ORCID: 0000-0002-1884-3968
  аспірант кафедри конституційного права
Національного університету «Одеська юридична академія»
вул. Академічна, 2, м. Одеса, 65009, Україна
 

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПРИЙНЯТТЯ СТАТУТІВ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД 

Обґрунтовано фрагментарність регламентації чинного законодавства України щодо питання розробки та прийняття статутів територіальних громад українських міст, які являють собою розрізнені правові норми. За підсумками дослідження розроблено низку змін та доповнень до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та запропоновано доповнити Закон України «Про добровільне об’єднання територіальних громад» однією чи кількома статтями, присвяченими особли­востям статутів об’єднаних територіальних громад.

Ключові слова: статути територіальних громад, статути територіальних громад міст, розробка статуту територіальної громади міста, прийняття статуту територіальної громади міста, місцева нормотворчість.

 REFERENCES

 1. Koncepcija reformuvannja miscevogo samovrjaduvannja ta terytorial'noi' organizacii' vladyv Ukrai'ni, shvalena rozporjadzhennjam Kabinetu Ministriv Ukrai'ny vid 1 kvitnja 2014 r. [The concept of reforming local self-government and territorial organization of power in Ukraine, approved by the decree of Cabinet of Ministers of Ukraine from April 1, 2014].(2014). Retrieved from http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/333-2014-р [in Ukrainian].
 2. Mishyna, N. V. (2018). Municypal'na reforma v Ukrai'ni: stan i perspektyvy [Municipal reform in Ukraine: state and prospects]. Pravo Ukrai'ny – The law of Ukraine4, 126-138 [in Ukrainian].
 3. Mishyna, N. V. (2015). Konstytucijna reglamentacija miscevogo samovrjaduvannja v Ukrai'ni: suchasnist' ta perspektyvy [Constitutional regulation of local self-government in Ukraine: thepresent and the prospects]. Publichne pravo – Public law3, 67-72 [in Ukrainian].
 4. Idesis, I. V. (2014). Problemni pytannja pryjnjattja j rejestracii' statutiv terytorial'nyh gromad v Ukrai'ni [Problematic issues of acceptance and registration of the statutes of territorial communities in Ukraine]. Naukovyj visnyk Mizhnarodnogo gumanitarnogo universytetu – Scientific Herald of the International Humanitarian University10-2. (Vol. 1), 55-58 [in Ukrainian].
 5. Batanov, O. V. (2004). Pytannja rozrobky ta pryjnjattja statutu terytorial'noi' gromady [The issue of drafting and adopting the charter of a territorial community]. Jurydychnyj zhurnal – Legalmagazine3, 38-40 [in Ukrainian].
 6. Batanov, O., & Zajceva, I. (2013). Konceptual'ni problemy statutnoi' normotvorchosti u miscevomu samovrjaduvanni [Conceptual problems of statutoryrulemaking in local self-government.]. Jurydychnyj visnyk – LegalBulletin4, 28-34 [in Ukrainian].
 7. Zajceva, I. O. (2013). Municypal'na statutna normotvorchist' v Ukrai'ni: teoretyko-metodologichni problemy stanovlennja ta rozvytku [Municipal statutenorm-makinginUkraine: theoretical and methodologicalproblemsofformationanddevelopment]. Visnyk Mariupol's'kogo derzhavnogo universytetu – Bulletin of the Mariupol State University5, 201-206 [in Ukrainian].
 8. Zajceva, I. O. (2013). Naprjamy vdoskonalennja statutnoi' normotvorchosti: procedurarozrobky ta pryjnjattja statutu terytorial'noi' gromady [Areas of improvement of statutory norm-making: the procedure for the development and adoption of the charter of a territorial community]. Visnyk Zaporiz'kogo nacional'nogo universytetu. Jurydychni nauky – Bulletin of the Zaporizhzhya National UniversityLaw Sciences1(2), 76-83 [inUkrainian].
 9. Konstytucija Ukrai'ny (1996). Zakon Ukrai'ny vid 28 chervnja 1996 r. [The Constitution of Ukraine:The Law of Ukraine of June 28, 1996]. Vidomosti Verhovnoi' Rady Ukrai'ny –Information from the Verkhovna Rada of Ukraine30. St. 141 [in Ukrainian].
 10. Proekt Zakonu Ukrai'ny «Pro vnesennja zmin do Konstytucii' Ukrai'ny (shhodo decentralizacii' vlady)» vid 1 lypnja 2015 r., rejestracijnyj nomer 2217-a [Draft Law «On Amendmentstothe Constitution of Ukraine (regarding the decentralization of power)» datedJuly1, 2015, registration number 2217-a]. Retrieved from http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=55812 [in Ukrainian].
 11. Proekt Zakonu Ukrai'ny «Pro vnesennja zmin do Konstytucii' Ukrai'ny (shhodo povnovazhen' organiv derzhavnoi' vlady ta miscevogo samovrjaduvannja)» vid 26 chervnja 2014 r., rejestracijnyj nomer 4178 [Draft Law of Ukraine «On Amendmentsto the Constitution of Ukraine (regarding the authorities of State and Local Government Bodies)»dated June 26, 2014, registration number 4178]. Retrieved from http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=51513 [in Ukrainian].
 12. Proekt Zakonu Ukrai'ny «Pro vnesennja zmin do Konstytucii' Ukrai'ny (shhodo povnovazhen' organiv derzhavnoi' vlady ta miscevogo samovrjaduvannja)» vid 7 lypnja 2014 r., rejestracijnyj nomer 4178-a [Draft Law of Ukraine «On Amendmentsto the Constitution of Ukraine (regarding the authorities of State and Local Government Bodies)»dated July 7, 2014, registration number 4178-a.]. Retrieved from http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc34?id=&pf3511=51513&pf35401=306694 [in Ukrainian].
 13. Pro spivrobitnyctvo terytorial'nyh gromad: Zakon Ukrai'ny vid 17 chervnja 2014 r. [On Cooperation of Territorial Communities: The Law of Ukraine of June 17, 2014]. (2014). Vidomosti Verhovnoi' Rady Ukrai'ny – Information from the Verkhovna Rada of Ukraine34. St. 1167 [in Ukrainian].
 14. Pro dobrovil'ne ob’jednannja terytorial'nyh gromad: Zakon Ukrai'ny vid 5 ljutogo 2015 r. [On Voluntary Association of Territorial Communities: Law of Ukraine dated February 5, 2015 ].(2015). Vidomosti Verhovnoi' Rady Ukrai'ny – Information from the Verkhovna Rada of Ukraine13. St. 91 [in Ukrainian].
 15. Pro misceve samovrjaduvannja v Ukrai'ni: Zakon Ukrai'ny vid 21 travnja 1997 r. [On Local Self-Government in Ukraine: The Law of Ukraine of May 21, 1997]. (1997). Vidomosti Verhovnoi' Rady Ukrai'ny – Information from the Verkhovna Rada of Ukraine24. St. 170 [in Ukrainian].
 16. Polozhennja pro derzhavnu rejestraciju statutiv terytorial'nyh gromad : zatverdzhene Postanovoju Kabinetu Ministriv Ukrai'ny vid 27 lypnja 1998 r. № 1150 [Regulations on state registration of the statutes of territorial communities: approved by the Cabinet of Ministers of Ukraine from July 27, 1998, № 1150]. (1998). Oficijnyj visnyk Ukrai'ny – Official Bulletin of Ukraine30. St. 1133 [in Ukrainian].