УВАГА! Нова платформа наукового журналу "Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право".
Перейти за посиланням -  http://journals.knute.edu.ua/foreign-trade
 

Науковий журнал «Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право» №2 (103) 2019
  • статті проходять рецензування;
  • зміст затверджено на засіданні редакційної колегії;
  • видається за рекомендацією Вченої ради КНТЕУ
    (протокол засідання № 7 від 28.03.2019);
  • підписано до друку 17.04.2019. 

 ТИТУЛ 
DOI:https://doi.org/10.31617/zt.knute.2019(103)

З М І С Т 

СВІТОВА ЕКОНОМІКА ТА МІЖНАРОДНА ТОРГІВЛЯ
Лагутін В.  
Цивілізаційні та інституційні фактори глобальних економічних трансформацій XXI ст. 5
Онищенко В.  
Геоекономічний зміст міжнародних конфліктів 20
Калюжна Н.  
Детермінанти зовнішньоторговельних конфліктів 36
Ходжаян Аліна, Ходжаян Алла  
Світова практика структурно-галузевих трансформацій 46
Галько С., Терещенко С.  
Зовнішня торгівля товарами: нові процедури СОТ 64
Лебедева Л.  
Економічна теорія у дослідженнях ХХІ ст. 73
Уманців Г., Мартинів І.  
Глобальний вимір розвитку інтелектуальної власності 86
   
ФІНАНСИ, ОПОДАТКУВАННЯ, АУДИТ
Мазаракі А., Волосович С.  
Домінанти FinTech на ринку платіжних послуг 100
Канєва Т., Дрепін А.  
Європейський досвід формування місцевих бюджетів 119
Пасічний М.  
Монетарна політика в трансформаційній економіці 135