УВАГА! Нова платформа наукового журналу "Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право".
Перейти за посиланням -  http://journals.knute.edu.ua/foreign-trade
 


Науковий журнал «Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право» № 3 (104) 2019
  • статті проходять рецензування;
  • зміст затверджено на засіданні редакційної колегії;
  • видається за рекомендацією Вченої ради КНТЕУ
    (протокол засідання № 8 від 25.04.2019);
  • підписано до друку 19.06.2019. 

 ТИТУЛ 
DOI:https://doi.org/10.31617/zt.knute.2019(104)

З М І С Т 

ГЛОБАЛЬНА ЕКОНОМІКА
Мельник Т., Касянок К.  
Протекціонізм у регулюванні прямих іноземних інвестицій   5
Кочубей Д.  
Управління мережевою структурою ланцюгів постачання 19
Кандагура К.  
Крос-культурні конфлікти: глобальні виміри 28
 
ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ
Кудирко Л., Самсонова Л.  
Коопераційна складова стратегії імпортозаміщення України 39
 
МІЖНАРОДНА ТОРГІВЛЯ
П’ятницька Г., Григоренко О.  
Глобальні тренди розвитку кейтерингу 51
Студінська Г., Студінський В.  
Українсько-польські торговельні відносини: ретроспективний аналіз 69
 
ЦИФРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ
Криворучко О., Хорольська К., Чубаєвський В.  
Застосування нейронних мереж у розпізнаванні зображень 83
Пашорін В.  
Технології безпеки криптовалюти та блокчейн-мережі 93
 
ФІНАНСИ, ОПОДАТКУВАННЯ, АУДИТ
Олейніков Ю., Серова Л.  
Девальвація гривні у системі регулювання зовнішньої торгівлі 102
Сопко В., Фоміна О., Ромашко О.  
Оцінка бізнесу в умовах євроінтеграції 116
 
ВИЩА ОСВІТА
Роскладка А., Іванова О., Кулаженко В.  
Data scientist: погляд у майбутнє 127
Орлова Н.  
Підготовка фахівців з публічного управління в умовах євроінтеграції України 139