Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі
"Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право" з економічних та юридичних наук 

Бібліографічний опис згідно з ДСТУ 8302:2015
Роскладка А., Іванова О., Кулаженко В. Datascientist: погляд у майбутнє. Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. 2019. № 3. С. 127-138. Серія. Економічні науки.


 ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF) 

УДК 378.014.6:007-057.875=111   DOI: https://doi.org/10.31617/zt.knute.2019(104)11
РОСКЛАДКА Андрій,
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
ORCID: 0000-0002-1297-377X
  д. е. н., професор, завідувач кафедри кібернетики та системного аналізу
Київського національного торговельно-економічного університету
вул. Кіото, 19, м. Київ, 02156, Україна
     
ІВАНОВА Олена,
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
ORCID: 0000-0002-0904-7468
  к. е. н., доцент кафедри кібернетики та системного аналізу
Київського національного торговельно-економічного університету
вул. Кіото, 19, м. Київ, 02156, Україна
     
КУЛАЖЕНКО Володимир,
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
ORCID: 0000-0002-3535-3442
  к. е. н., старший викладач кафедри кібернетики та системного аналізу
Київського національного торговельно-економічного університету
вул. Кіото, 19, м. Київ, 02156, Україна
 

DATA SCIENTIST: ПОГЛЯД У МАЙБУТНЄ 

Постановка проблеми. Data Scientist є новою професією в Україні, яка тільки з’являється на українському ринку праці. Вона відсутня у класифікаторі професій, проте великими темпами завойовує популярність серед вітчизняних роботодавців. Усе це потребує ретельного аналізу якісних характеристик фахівця в галузі аналізу даних.
Аналіз останніх досліджень і публікацій показав, що попри наявність окремих наукових доробок, залишається невирішеною важлива науково-практична проблема щодо впливу глобальних дисбалансів на кредитний ризик банків.
Мета статті – аналіз компетентностей фахівця в галузі Data Science, визначення перспектив розвитку науки про дані та ключові аспекти підготовки фахівців з аналізу даних у закладах вищої освіти України.
Матеріали та методи. Інформаційними джерелами для написання статті слугували відкриті статистичні дані компаній Gartner, IBM, Glassdoor, звіти Все­світнього економічного форуму, дані Міністерства освіти і науки України. У статті використано загальнонаукові методи дослідження: теоретичного узагальнення та історичних аналогій, класифікації, аналітичного та порівняльного аналізу.
Результати дослідження. Проведено порівняльний аналіз традиційних та новітніх методів аналізу даних, який дав змогу довести неспроможність традиційних методів подолати проблеми обробки великих даних та переваги технології Data Mining у вирішенні цих проблем. Розглянуто приклади практичної діяльності Data Scientists у різноманітних сферах.
Представлено комплексний системний підхід до визначення кваліфікаційних характеристик Data Scientist, наведено технічні навички («жорсткі») та бізнес-навички («м’які»), якими повинен володіти професіонал у галузі бізнес-аналітики.
Проаналізовано процес підготовки фахівців-аналітиків у системі вищої освіти України та перспективи фахівців Data Scientists на українському ринку праці.
Висновки. Аналітика даних надає можливість вирішувати проблеми у всіх галузях – від бізнесу та урядового планування до особистого життя. Data Science – це не просто нове модне слово у світі інформаційних технологій. Це те, що змінить світ програмування, бізнесу і навіть споживачів не менше, ніж свого часу його змінили винахід парового двигуна або персонального комп’ютера.
Таким чином, робота з інформацією набуває в усьому світі пріоритетного значення для будь-якого бізнесу із професійним науковим підходом. І в Україні неминуче виникне потреба в талановитих Data Scientists, здатних обробляти великі масиви даних для підтримки платформ штучного інтелекту.
 
Ключові слова: Data Scientist, Data Mining, Big Data, системний аналіз, штучний інтелект, бізнес-аналітика, інтелектуальний аналіз даних.
 

REFERENCES 

 1. Wassén, O. (2017). Big Data facts – How much data is out there? Node Graph. Retrieved from www.nodegraph.se/big-data-facts/ (viewed on May 18, 2019). Title from the screen [in English].
 2. Manyika,  J. et al. (2011). Big data: The next frontier for innovation, competition, and productivity Report McKinsey Global Institute, Retrieved from https://bigdatawg.nist.gov/pdf/MGI_big_data_full_report.pdf (viewed on May 30, 2019). Title from the screen [in English].
 3. Gehl, R. W. (2015). Sharing, knowledge management and big data: A partial genealogy of the data scientist. European journal of cultural studies. Vol. 18, 4-5. (pp. 413-428). DOI: https://doi.org/10.1177/1367549415577385 [inEnglish]. 
 4. Mitchell, R. (2014). 8 big trends in big data analytics. Computerworld, October 23, Retrieved from http://www.computerworld.com/article/2690856/big-data/8-big-trends-in-big-data-analytics.html (viewed on May 18, 2019). Title from the screen [in English].
 5. Data Science: explain in pictures. (2017). Retrieved from https://ain.ua/special/data-science/ (viewed on May 18, 2019). Title from the screen [in English].
 6. Sin, K., & Muthu, L. (2015). Application of big data in education data mining and learning analytics-a literature review. ICTACT journal on soft computing. Vol. 5, 4. (pp. 1035-1049). DOI: https://doi.org/10.21917/ijsc.2015.0145 [in English].
 7. Song, I. Y., & Zhu, Y. (2016). Big data and data science: what should we teach? Expert Systems.Vol. 33, 4. (pp. 364-373). DOI: https://doi.org/10.1111/exsy.12130 [in English].
 8. Profession data scientist (2016). Datascientist, Retrieved from http://datascientist.com/professiya-data-scientist/ (viewed on May 18, 2019). Title from the screen [in English].
 9. Online Degrees In Data Analytics at the Southern New Hampshire University Degrees (2019). Retrieved from https://degrees.snhu.edu/subjects/data-analytics (viewed on May 18, 2019). Title from the screen [in English].
 10. Information Systems & Business Analytics at the University of Maryland. (2019). Retrieved from https://www.rhsmith.umd.edu/programs/undergraduate-programs/academics/academic-majors/information-systems (viewed on May 18, 2019). Title from the screen [in English].
 11. Gaskin, J. L. (2019) Awesome Jobs in Data Science Right Now Business Student, 2018. Retrieved from https://www.businessstudent.com/careers/hot-career-opportunities-in-data-science-right-now/ (viewed on May 18, 2019). Title from the screen [in English].
 12. The Best Jobs in America 2019. Glassdoor, 2018. Retrieved from https://www.glassdoor.com/List/Best-Jobs-in-America-LST_KQ0,20.htm (viewed on May 18, 2019). Title from the screen [in English].
 13. The Future of Jobs Report 2018. Insight Report of World Economic Forum. Centre for the New Economy and Society. Geneva, Switzerland, 2018 [in English].
 14. Sumit, G., & Sharma, Arvind K. (2011).Comparative Analysis of Data Mining Techniques on Educational Dataset. International Journal of Computer Applications (0975-8887). Retrieved from https://pdfs.semanticscholar.org/ba67/69209384cd8f8c0db3a388cb72bb54832c42.pdf (viewed on May 18, 2019). Title from the screen [in English].
 15. Marr, B. (2019). Artificial Intelligence in Practice: How 50 Successful Companies Used AI and Machine Learning to Solve Problems. Wiley [in English].
 16. Provost, F. T. (2013). Fawcett Data Science for Business: What You Need to Know about Data Mining and Data-Analytic Thinking. O'Reilly Media, Boston, USA [in English].
 17. Boyko, A. Senior Research Analyst в IBM Olexandr Romanko: «Analysis of large data will be popular for 10 years at a minimum» (2019). Boyko. Dou, 2019. Retrieved from https://dou.ua/lenta/interviews/romanko-data-analytics/ (viewed on May 18, 2019). Title from the screen [in English].
 18. Sengupta, A. (2019). The Role of the Modern Data Scientist. Insidebigdata, 2017. Retrieved from https://insidebigdata.com/2017/10/16/role-modern-data-scientist-everyone-power-become-one (viewed on May 18, 2019). Title from the screen [in English].
 19. Davenport, T. H., & Patil, D. J. (2012). Data Scientist: The Sexiest Job of the 21st Century. Harvard Business Review Retrieved from https://hbr.org/2012/10/data-scientist-the-sexiest-job-of-the-21st-century (viewed on May 18, 2019). Title from the screen [in English].
 20. Jacobson, R. (2019) 2.5 quintillion bytes of data created every day. How does CPG & Retail manage it? IBM, 2013. Retrieved from https://www.ibm.com/blogs/insights-on-business/consumer-products/2-5-quintillion-bytes-of-data-created-every-day-how-does-cpg-retail-manage-it/ (viewed on May 18, 2019). Title from the screen [in English].
 21. Kyiv National University of Trade and Economics Retrieved from https://knute.edu.ua (viewed on May 18, 2019). Title from the screen [in English].
 22. Cybernetics and System Analysis Department in Kyiv National University of Trade and Economics. (2019). Retrieved from https://knute.edu.ua/blog/read?n=Department%20of%20Economic%20Cybernetics%20and%20Information%20Systems&uk (viewed on May 18, 2019). Title from the screen [in English].