УВАГА! Нова платформа наукового журналу "Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право".
Перейти за посиланням -  http://journals.knute.edu.ua/foreign-trade
 

 

Науковий журнал «Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право» № 4 (105) 2019
  • статті проходять рецензування;
  • зміст затверджено на засіданні редакційної колегії;
  • видається за рекомендацією Вченої ради КНТЕУ
    (протокол засідання № 1 від 05.09.2019);
  • підписано до друку 05.09.2019. 

 ТИТУЛ 
DOI: https://doi.org/10.31617/zt.knute.2019(105)

З М І С Т  


ГЛОБАЛЬНА ЕКОНОМІКА
Калюжна Н., Лежепьокова В.
Механізм урегулювання суперечок СОТ
 
5
Онищенко В.
Справедливість у міжнародних економічних відносинах
 
17

ЕКОНОМІЧНА ПОЛІТИКА
Ясько Ю.
Економіка ХХІ ст.: трансформація ролі держави
 
34
Непиталюк А.
Детермінанти забезпечення демографічної стійкості
 
44
Кифяк О.
Ресурсний потенціал розвитку туристичних дестинацій
 
60

ФІНАНСИ, ОПОДАТКУВАННЯ, АУДИТ
Назарова К., Мисюк В.
SOX-аудит кредиторської заборгованості
 
71
Стожок Л.
Еволюція соціального страхування в Україні
 
81

ВИЩА ОСВІТА
Бідюк А.
Рейтингування в оцінюванні конкурентоспроможності закладів вищої освіти
  
95