Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі
"Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право" з економічних та юридичних наук 

Бібліографічний опис згідно з ДСТУ 8302:2015
Назарова К., Мисюк В. SOX-аудит кредиторської заборгованості. Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. 2019. № 4. С. 71-80. Серія. Економічні науки.


 ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF) 

УДК 657.6:336.717.18   DOI: https://doi.org/10.31617/zt.knute.2019(105)06
НАЗАРОВА Каріна
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
ORCID: 0000-0002-0133-7364
  д. е. н., доцент, завідувач кафедри фінансового аналізу та аудиту
Київського національного торговельно-економічного університету
вул. Кіото, 19, м. Київ, 02156, Україна
     
МИСЮК Вікторія,
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
ORCID: 0000-0001-8931-7335
  к. е. н., асистент кафедри фінансового аналізу та аудиту
Київського національного торговельно-економічного університету
вул. Кіото, 19, м. Київ, 02156, Україна

SOX-АУДИТ КРЕДИТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ 

Постановка проблеми. Корпоративне шахрайство – одна з головних проблем України в умовах відкритої економіки, яка вимагає від вітчизняного бізнесу дотри­мання усіх процедур, що сприятимуть формуванню довіри міжнародних інвесторів. Основним успішним інструментом боротьби з корпоративним шахрайством у світі є SOX. У вітчизняній практиці аудиту досі відсутні процедури SOX-аудиту, а отже, існує великий потенціал для розширення вітчизняного досвіду та наближення до міжнародних стандартів ведення прозорого та надійного бізнесу.
Аналіз останніх досліджень і публікацій дав змогу встановити, що в теорії багато уваги присвячено загальним питанням фінансового контролю, проте немає досліджень, які базуються на положеннях основного міжнародного нормативного акта, використання якого, ефективно сприяє формуванню надійного інформаційного середовища для міжнародних інвесторів. Таким законом є SOX.
Мета статті полягає у розширенні комплексу процедур аудиту кредиторської заборгованості відповідно до вимог SOX. Використання цих процедур спрятиме оперативному виявленню причин виникнення корпоративного шахрайства та запобігатиме його виникненню у майбутньому.
Матеріали та методи. Дослідження проведено за допомогою методів: монографічного, аналізу та синтезу, індукції та дедукції, системного аналізу, класифікаційно-аналітичного та графічного.
Результати дослідження. За результатами всесвітнього дослідження економічних злочинів та шахрайства в Україні у 2018 р., 48 % українських суб’єктів постраждали від економічних злочинів та шахрайства протягом останніх двох років, і більша кількість випадків шахрайства відбулася за участі керівництва. Діючий механізм боротьби із шахрайством в Україні не сприяє формуванню її надійного інвестиційного клімату. Вирішення цієї проблеми можливе з використанням успішного досвіду провідних країн світу. Кредиторська заборгованість є невід’ємною частиною ведення бізнесу. Хабарництво та корупція, спричинені співпрацею з тре­тіми сторонами, є лідером економічної злочинності вітчизняної економіки – від неї страждають 73 % підприємств.
Висновки. Доведено, що завдяки оновленому законодавству вітчизняні публічні компанії, а також компанії з іноземними інвестиціями потребують проведення SOX-аудиту, що є гарантом прозорості та показником збільшення вартості акцій компаній. У рамках проведеного дослідження запропоновано методологію аудиту кредиторської заборгованості відповідно до SOX. Розроблені процедури сприяють забезпеченню якісного оцінювання системи фінансового контролю в рамках кредиторської заборгованості завдяки тестуванню всіх можливих бізнес-операцій, які з цим пов’язані. Методика містить також можливі сценарії розвитку ситуації, за якими аудитор міг би слідувати. Такий внутрішній чи зовнішній аудит сприятиме надійності та прозорості української економіки, яка має всі умови для залучення іноземних інвестицій.
 
Ключові слова: аудит, внутрішній аудит, внутрішній контроль, SOX, комплайєнс-аудит SOX, кредиторська заборгованість.

REFERENCES

 1. Sarbanes-Oxley Act. (2002). Edition. (n.d.). soxlaw.com. Retrieved from http://www.soxlaw.com/s302.htm [in English].
 2. Nazarova, K. O, & Mysiuk, V. O. (2018). Sox compliance-audit. Ekonomika ta derzhava – Economy and the state3, 29-33 [in English].
 3. Pro bukhhalterskyi oblik ta finansovu zvitnist v Ukraini. zakon № 996-XIV vid 16.11.2018 [Accounting and Financial Reporting in Ukraine Act № 996-XIV dated 16.11.2018]. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-14 [in Ukrainian].
 4. Pro audyt finansovoi zvitnosti ta audytorsku diialnist zakon № 2258-VIII vid 21.12.2017 [Audit of Financial Statements and Audit Activities Act №2258-VIII dated 21.12.2017]. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-14 [in Ukrainian].
 5. Bondar, V. P. & Bondar, Yu. V. (2012). Upravlinnya yakistyu ta yakist v audyti: shlyakhy udoskonalennya [Quality management and quality in auditing: ways of improvement]. Audytor Ukrayiny – Auditor of Ukraine, 7 (201), 11-25 [in Ukrainian].
 6. Kamenska, T. (2010). VnutrIshnIy audit sistemi upravlInnya rizikami [Internal audit of risk management system]. Audit, revIzIya, kontrol –Audit, revision, control8, 49-53 [in Ukrainian].
 7. Redko, A. Yu., Redko, E. A. (2011). Metodyi i protseduryi v auditorskoy praktike [Methods and procedures in auditing practice]. Kyiv [in Ukrainian].
 8. Euromonitor International. Strategic Market Research, Data & Analysis. Retrieved from: https://www.euromonitor.com/ (axccess date 04.06.19; report publication date 28.04.2019) [in English].
 9. Thinking outside the SOX box Transforming your compliance function for competitive advantage. (n.d.). ey.com. Retrieved from https://documents.pub/download/thinking-outside-the-box-sox [in English].
 10. Vsesvitnie doslidzhennia ekonomichnykh zlochyniv ta shakhraistva 2018: rezultaty opytuvannia ukrainskykh orhanizatsii [World Economic Crime and Fraud Investigation 2018: Results of a Survey of Ukrainian Organizations]. PWC. Retrieved from https://www.pwc.com/ua/uk/survey/2018/economic-crime-survey.html [in English].
 11. Nazarova, K. O., Zaremba, O. O., Kopotienko, T. Yu., & Misiuk, V. O. (2018). Internal control system: SOX-requirements approach to assessment. Financial and credit activity: problems of theory and practice, 185-192. DOI: https://doi.org/10.18371/fcaptp.v4i27.154190 [in English].
 12. Mysiuk, V. O. (2017). Yakist systemy vnutrishnoho kontroliu vidpovidno do vymoh SOX [Quality of the internal control system according to the requirements of SOX]. Biznes-inform – Business information, 11, 306-312 [in Ukrainian].
 13. Mizhnarodni standarty kontrolyu yakosti, audytu, ohlyadu, inshoho nadannya vpevnenosti ta suputnikh posluh [International quality control, auditing, review, other assurance related services pronouncements]. (n.d.). app.com.ua. Retrieved from http://www.apu.com.ua/msa [in English].