Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право" з економічних та юридичних наук

Бібліографічний опис згідно з ДСТУ 8302:2015
Альонкін О., Корецький С. Охорона культурних прав людини в Україні. Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. 2019. № 5. С. 17-24. Серія. Юридичні науки.


 
ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF) 

УДК 342.72/73:304.4(477)   DOI: https://doi.org/10.31617/zt.knute.2019(106)02
АЛЬОНКІН Олексій,
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
ORCID: 0000-0002-7867-350X
  к. ю. н., доцент кафедри міжнародного публічного права
Київського національного торговельно-економічного університету
вул. Кіото, 19, м. Київ, 02156, Україна
     
КОРЕЦЬКИЙ Сергій,
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
ORCID: 0000-0001-6465-7712
  к. ю. н., доцент науково-дослідного інституту
Київського національного університету культури і мистецтв
вул. Євгена Коновальця, 36, м. Київ, 01601, Україна

ОХОРОНА КУЛЬТУРНИХ ПРАВ ЛЮДИНИ В УКРАЇНІ

Розглянуто сучасне вітчизняне законодавство з правового забезпечення культурних прав людини в Україні. Визначено, що теорія конституційного права та чинне конституційне законодавство до культурних прав і свобод людини відносять суто освітньо-культурні. Проаналізовано Закон України «Про забезпечення функціонування української мови як державної» від 25.04.2019 щодо відповідності забезпечення прав, свобод і законних інтересів громадян України – представників як титульної нації, так і національних меншин.
 
Ключові слова: мова, релігія, культурні права людини, титульна нація, корінні народи, національні меншини.

REFERENCES

 1. Ljubchenko, M. (2015). Mova i pravo: pytannja spivvidnoshennja [Language and law: a matter of ratio]. Visnyk Nacional'noi' akademii' pravovyh nauk Ukrai'ny – Bulletin of the National Academy of Law of Ukraine, 2 (81), 36-44 [in Ukrainian].
 2. Kozjubra, M. (2016). Neuhyl'ne dotrymannja Konstytucii' – zaporuka dijevosti movnoi' polityky v Ukrai'ni [Constant adherence to the Constitution is the key to the effectiveness of language policy in Ukraine]. Pravo Ukrai'ny – Law of Ukraine, 3, 63-73 [in Ukrainian].
 3. Vasylenko, V. (2016). Jurydychna reglamentacija statusu oficijnoi' (derzhavnoi') movy u praktyci jevropejs'kyh derzhav [Legal regulation of the status of the official (state) language in the practice of European states]. Pravo Ukrai'ny – Law of Ukraine, 3, 74-83 [in Ukrainian].
 4. Rabinovych, P., & Dudash, T. (2017). Pravnycha mova: osnovni skladnyky (zagal'noteoretychna harakterystyka) [Legal language: main components (general and theoretical description)]. Visnyk Nacional'noi' akademii' pravovyh nauk Ukrai'ny – Bulletin of the National Academy of Law of Ukraine, 1 (88), 17-29 [in Ukrainian].
 5. Konstytucija Ukrai'ny: Zakon Ukrai'ny vid 28.06.1996 (1996). [Constitution of Ukraine: Law of Ukraine of 28.06.1996]. Vidomosti Verhovnoi' Rady Ukrai'ny – Information of the Verkhovna Rada of Ukraine30, 141 [in Ukrainian].
 6. Jung, K. G. (1991). Arhetip i simvol [Archetype and symbol]. Retrieved from   https://gtmarket.ru/laboratory/basis/4229/4232 [in Russian].
 7. Mur, B. Je., & Fajn, B. D. (Ed.). (2000). Arhetip (Archetype). Psihoanaliticheskie terminy i ponjatija [Archetype. Psychoanalytic terms and concepts]. Moscow: Klass [in Russian].
 8. Jung, K. G. (1991). Ob arhetipah kollektivnogo bessoznatel'nogo [On the archetypes of the collective unconscious]. Мoscow: Renessans [in Russian].
 9. Kyrychuk, O. V., Kolisnyk, O. P., & Chepa, M.-L. A. (Ed.). (1994). Mental'nist'. Duhovnist'. Samorozvytok osobystosti [Mentality. Spirituality. Self-development of personality]. Tezy dopovidej ta materialy Mizhnarodnoi' naukovo-praktychnoi' konferencii' – Abstracts and proceedings of the International Scientific and Practical Conference. Kyi'v-Luc'k: Fundacija imeni O. Ol'zhycha [in Ukrainian].
 10. Zakon Ukrai'ny Pro zabezpechennja funkcionuvannja ukrai'ns'koi' movy jak derzhavnoi': pryjnjatyj 25 kvitnja 2019 roku.[Law of Ukraine On ensuring the functioning of the Ukrainian language as a state: adopted on 25 April 2019]. Verhovna Rada Ukrai'ny – Verkhovna Rada of Ukraine. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2704-19 [in Ukrainian].
 11. Zakon Ukrai'ny Pro nacional'ni menshyny v Ukrai'ni: pryjnjatyj 25 chervnja 1992 roku [Law of Ukraine On national minorities in Ukraine: adopted on June 25 1992]. Verhovna Rada Ukrai'ny – Verkhovna Rada of Ukraine. Retrieved from   https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2494-12 [in Ukrainian].