Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право" з економічних та юридичних наук

Бібліографічний опис згідно з ДСТУ 8302:2015
Шкребтієнко А. Світовий ринок біологічних лікарських засобів. Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. 2019. № 5. С. 80-87. Серія. Юридичні науки.


 ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF) 

УДК339.5:615.32   DOI: https://doi.org/10.31617/zt.knute.2019(106)07
ШКРЕБТІЄНКО Анна,
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
ORCID: 0000-0002-5310-9881
  аспірант кафедри міжнародного публічного права,
Київського національного торговельно-економічного університету
вул. Кіото, 19, м. Київ, 02156, Україна

СВІТОВИЙ РИНОК БІОЛОГІЧНИХ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ 

Постановка проблеми. Міжнародне право є базою співпраці між регуля­торними органами різних держав світу і зближення технічних стандартів. Основним чинником, що впливає на світовий ринок біологічних лікарських засобів, є глобалізація, а дослідження її впливу на ринок свідчать про актуальність вивчення цієї проблематики.
Мета статті – дослідити вплив глобалізації на ринок біологічних лікарських засобів на сучасному етапі; обґрунтувати, що саме глобалізація є ос­новним чинником, який сприяє розвитку співробітництва держав для забезпечення безпеки, якості та ефективності біологічних лікарських засобів, а також точ­ності та достовірності інформації про лікарські засоби.
Матеріали та методи. Інформаційною базою дослідження стали праці вітчизняних та зарубіжних науковців та комплекс чинних норм міжнародного права. Методологічну основу дослідження становлять загальнонаукові методи: діалек­тичний, аналіз, дедукція, індукція, абстрагування, системного підходу, теоретич­ного узагальнення та порівняння.
Результати дослідження. Питання охорони здоров’я у сучасному світі виходить далеко за рамки державних кордонів, зокрема, визначаючи безпеку та якість лікарських засобів на світовому ринку. Глобалізація ринку лікарських засобів на всіх етапах створення цієї продукції – від науково-дослідних робіт до реалізації і нормативного регулювання – потребує розвитку міжнародного співробітництва і гармонізації. Гармонізація стандартів, нормативної бази в секторі лікарських засобів допомагає уникнути значних відмінностей у вимогах, мінімізувати дублю­вання національних процедур реєстрації лікарських засобів, які можуть вплинути на доступ біологічних лікарських засобів на світовий ринок.
Висновки. Доведено факт впливу глобалізації на світовий ринок біологіч­них  лікарських засобів. Виявлено як переваги, так і недоліки цього процесу. Встановлено, що саме глобалізація зумовлює кількісні й якісні зміни, що потребує розробки нових біологічних лікарських засобів. Аргументовано, що єдиними структурами, які сприяють ефективному правовому регулюванню світового ринку лікарських засобів, є Світова організація торгівлі та Всесвітня організація охорони здоров’я.
 
Ключові слова: глобалізація, ринок лікарських засобів, конкурентоспро­можність, біологічний лікарський засіб, торгівля, міжнародне співробітництво, гармонізація стандартів.

  REFERENCES 

  1. Fidler, D. P., & Calamaras, J. L. (2010). The challenges of global health governance. Council on Foreign Relations Press. New York. May [in English].
  2. Bilousov, Ye. M. (2012). World economic order and law in the conditions of globalization (problem statement). Processes of economic globalization and directions of modernization of legal economic order in Ukraine: materials of the round table (Kharkiv, April 26, 2012). VS Milas - Kh. Yurayt. P. 30-34 [in English].
  3. Pashkov, V. M. (2014). The Globalization of the Pharmaceutical Market: Problems and Prospects. The Bulletin of the National University «Legal Academy of Ukraine named after Yaroslav the Wise», 1, 148-159 [in English].
  4. Deshko, L. (2008). Do pytannja pro licenzuvannja gospodars’koi’ dijal’nosti v sferi ohorony zdorov’ja [To the question of licensing of economic activity in the field of health care]. medicallaw.org.ua. Retrieved from http://medicallaw.org.ua/uploads/media/02_091_01.pdf [in Ukrainian].
  5. Mironishina, O. V. (2007). The Globalization of the Pharmaceutical Industry: Impact of Impact on the Ukrainian Economy. Vysn. Donets un-t2, 153-168 [in English].
  6. Makarenko, A. (2006). The ABC and the arithmetic of the WTO. Weekly Pharmacy38 (559), 10-13 [in English].
  7. Deshko, L. (2018). Patenting of medicinal products: the experience of implementation of the flexible provisions of the TRIPS-plus Agreement by foreign countries and the fundamental patent reform in Ukraine. Georgian Medical News, 9, 161-164 [in English].
  8. Ukraine and the WTO. (2006). Patent Law and Medicines / Weekly Pharmacy, 50 (321), 19-23 [in English].
  9. State Expert Center of the Ministry of Health of Ukraine. Retrieved from http://www.dec.gov.ua/index.php/ua/2-uncategorised/ 1971-dets-rozpochav-vprovadzhennya-kerivnikh-polozhen-vooz-po-biotekhnologichnim-preparatam-u-tomu-chisli-biopodibnim [in English].