Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі
"Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право" з економічних та юридичних наук 

Бібліографічний опис згідно з ДСТУ 8302:2015
Нікітенко В., Ландіна А. Професійна належність як ознака спеціального суб’єкта злочину. Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. 2019. № 5. С. 117-124. Серія. Юридичні науки.


 ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF) 

УДК 343.22   DOI: https://doi.org/10.31617/zt.knute.2019(106)10
НІКІТЕНКО Віктор,
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
ORCID: 0000-0002-1785-1819
  к. ю. н., доцент кафедри загальноправових дисциплін
Київського національного торговельно-економічного університету
вул. Кіото, 19, м. Київ, 02156, Україна
     
ЛАНДІНА  Анна,
 
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
ORCID: 0000-0002-3808-7573
  к. ю. н., старший науковий співробітник відділу проблем
кримінального права, кримінології та судоустрою
Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України
вул. Трьохсвятительська, 4, к. 204, м. Київ, 01106, Україна

ПРОФЕСІЙНА НАЛЕЖНІСТЬ
ЯК ОЗНАКА СПЕЦІАЛЬНОГО СУБ’ЄКТА ЗЛОЧИНУ
 

Здійснено системний кримінологічний аналіз ознаки професійної належ­ності спеціального суб’єкта злочину. Встановлено вплив наявності професійних навичок, вмінь та службових чи інших професійних повноважень на кримінальну відповідальність, а також вид і розмір покарання спеціального суб’єкта злочину.
 
Ключові словаспеціальний суб’єкт злочину, професійні якості, службове становище, особа злочинця. 

 REFERENCES 

  1. Baranenko, D. V. (2009). Special'nyj sub'jekt zlochynu: kryminal'no-pravovyj analiz [Special subject of crime: criminal law analysis]. Extended abstract of candidate's thesis. Kyi'v [in Ukrainian].
  2. Gladkyj, V. V. (2018). Sub’jekt korupcijnogo zlochynu kriz' pryzmu teorii' korupcijnyh vidnosyn [The subject of corruption offence through the prism of the theory of corruption relations]. Kyi'v: Preprint [in Ukrainian].
  3. Osadcha, A. S. (2015). Special'nyj sub'jekt zlochynu: genezys, funkcii', problemy kvalifikacii' [Special subject of crime: genesis, functions, qualification problems]. Candidate's thesis. Harkiv [in Ukrainian].
  4. Fedulova, I. M. (2017). Kryminal'no-pravova harakterystyka sub'jekta zlochynu, peredbachenogo statteju 206-2 Kryminal'nogo kodeksu Ukrai'ny [Criminal legal characteristics of the subject of crime under the article 206-2 of the Criminal Code of Ukraine]. Naukovyj visnyk L'vivs'kogo universytetu vnutrishnih sprav: serija jurydychna – Scientific bulletin of Lviv University of Internal Affairs: Legal Series. (Iss. 4), (pp. 308-318) [in Ukrainian].
  5. D'omenko, S. V. (2009). Spirni pytannja vyznachennja ponjattja "osobystist' zlochyncja" [Controversial issues concerning the definition of the term "the identity of the offender"]. Aktual'ni problemy derzhavy i prava – Actual problems of the state and law. (Iss. 45), (pp. 348-352) [in Ukrainian].
  6. Dan'shyn, I. M., Golina, V. V., & Valujs'ka, M. Ju. et al. (2009). Kryminologija: Zagal'na ta osoblyva chastyny [Criminology: General and special parts]. V. V. Golina (Eds.). (2nd ed., rev.). Harkiv: Pravo [in Ukrainian].
  7. Kisiljuk, E. M. (2017). Sluzhbova osoba jak sub'jekt korupcijnyh zlochyniv [Officer as a subject of corruption crimes]. Kryminal'no-pravovi ta kryminologichni zasady protydii' korupcii' – Criminal-legal and criminological principles of counteraction to corruption: Zbirnyk tez dopovidej V Mizhnarodnoi' naukovo-praktychnoi' konferencici' – Collection of abstracts of the International Conference, (31. 03), (pp. 95-96). Harkiv: Harkivs’kiy nacional’niy universytet vnutrishnih sprav [in Ukrainian].
  8. Andrushko, P. P. (2011). Sluzhbova osoba jak special'nyj sub'jekt zlochynu [Officer as a special subject of crime]. Jurydychnyj Visnyk Ukrai'ny –  Legal bulletin of Ukraine, 24, 23-26 [in Ukrainian].
  9. Maksymovych, R. L. (2008). Ponjattja sluzhbovoi' osoby u kryminal'nomu pravi Ukrai'ny [The concept of an official in the criminal law of Ukraine]. L'viv: L'vivc'kyj derzhavnyj universytet vnutrishnih sprav [in Ukrainian].