УВАГА! Нова платформа наукового журналу "Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право".
Перейти за посиланням -  http://journals.knute.edu.ua/foreign-trade
 

Науковий журнал «Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право» № 6 (107) 2019
  • статті проходять рецензування;
  • зміст затверджено на засіданні редакційної колегії;
  • видається за рекомендацією Вченої ради КНТЕУ
    (протокол засідання № 3 від 21.11.2019);
  • підписано до друку 17.12.2019. 

 ТИТУЛ 
DOI: https://doi.org/10.31617/zt.knute.2019(107)

З М І С Т  

ГЛОБАЛЬНА ЕКОНОМІКА
Дугінець Г., Павлишина К.  
Санкції у зовнішній торгівлі 5
   
Мельник Т., Гринько К.  
Національні інноваційні системи: вплив транснаціоналізації 18
   
Федун І., Коломієць Д.  
Інтеграційні процеси в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні 27
   
Юзба В., Самовалов О.  
Індустріальні парки: інструмент стимулювання економічного розвитку держави 37
 
МІЖНАРОДНА ТОРГІВЛЯ
Зубко Т.  
Конкурентні переваги підприємств у зовнішній торгівлі 49
   
Куліш Л.  
Інституційна спроможність національних конкурентних відомств 66
   
Хеллаєр М.  
Торгівля України в рамках ПВЗВТ: дезагреговане статистичне дослідження 79
 
ФІНАНСИ ТА ІНВЕСТИЦІЇ
Дзюба П.  
Бігевіоризм: еволюція та місце в теорії міжнародного портфельного інвестування 89