УВАГА! Нова платформа наукового журналу "Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право".
Перейти за посиланням -  http://journals.knute.edu.ua/foreign-trade
 

Науковий журнал «Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право» № 1 (108) 2020
  • статті проходять рецензування;
  • зміст затверджено на засіданні редакційної колегії;
  • видається за рекомендацією Вченої ради КНТЕУ
    (протокол засідання № 5 від 30.01.2020);
  • підписано до друку 17.02.2020. 

 ТИТУЛ 
DOI: https://doi.org/10.31617/zt.knute.2020(108)

З М І С Т 

МІЖНАРОДНЕ ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО
     
МАЗАРАКІ Н., ГОНЧАРОВА Ю. Діяльність Органу вирішення спорів СОТ:
подолання невідповідностей

5
     
КРЕГУЛ Ю., БАТРИМЕНКО В., КОСТЮЧЕНКО Я. Україна та ЄС:
інституційно-правове забезпечення транспарентності

 

14
 
     
РОМАНАДЗЕ Л.
 
Еволюція цивільного судочинства та медіації: зарубіжний досвід 23
     
ГОНЧАРЕНКО  О.
 
Транснаціональне торгове право
як форма нормативного саморегулювання

32
     
ТИЩЕНКО Ю.
 
Зовнішньоекономічний договір і контракт: термінологічні аспекти 43
     
ІЛЬЧЕНКО Г. Особливості спадкування за англійським правом 54
 
ПУБЛІЧНЕПРАВО
 
МУШЕНОК В.
 
Державна підтримка розвитку
сільськогосподарської дорадчої діяльності

63
     
ВЕСЕЛОВ М.
 
Захист прав неповнолітніх
під час притягнення до адміністративної відповідальності

73