Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі
"Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право" з економічних та юридичних наук 

Бібліографічний опис згідно з ДСТУ 8302:2015
Крегул Ю., Батрименко В., Костюченко Я. Україна та ЄС: інституційно-правове забезпечення транспарентності. Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. 2020. № 1. С. 14-22. Серія. Юридичні науки.


  ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF) 

УДК 341.2(477:061.1ЄС)   DOI: https://doi.org/10.31617/zt.knute.2020(108)02
КРЕГУЛ Юрій,
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
ORCID: 0000-0001-8355-7899
  к. ю. н., професор, завідувач кафедри загальноправових дисциплін Київського національного торговельно-економічного університету
вул. Кіото, 19, м. Київ, 02156, Україна
     
БАТРИМЕНКО Василь,
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
ORCID: 0000‐0002‐1376‐8735
  к. і. н., доцент, доцент кафедри загальноправових дисциплін Київського національного торговельно-економічного університету
вул. Кіото, 19, м. Київ, 02156, Україна
     
КОСТЮЧЕНКО Ярослав,
 
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
ORCID: 0000-0002-5565-922X
  к. ю. н., докторант кафедри порівняльного
і європейського права Інституту міжнародних відносин
Київського національного університету імені Тараса Шевченка
вул. Юрія Іллєнка, 36/1, м. Київ, 04119, Україна

УКРАЇНА ТА ЄС:
ІНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТРАНСПАРЕНТНОСТІ
 

Розглянуто стратегічний орієнтир державно-правового розвитку України, яким є інтеграція до європейського політичного, економічного та гуманітарного простору. Вивчено категорію «прозорість» з економічного, управлінського та політико-правового поглядів дослідження. Доведено, що з політико-правового погляду співпрацю з ЄС можна вважати такою, що сприяє поглибленню демократії та повазі до людських прав, удосконаленню національної законодавчої бази.

Ключові слова: прозорість, Угода про асоціацію, зона вільної торгівлі, Євросоюз, право Європейського Союзу, транспарентність.

REFERENCES 

  1. Afonin, E. Transparentnist' vlady v konteksti jevropejs'koi' integracii' Ukrai'ny [Transparency of power in the context of Ukraine's European integration]. (n.d.). lib.rada.gov.ua.Retrieved from http://lib.rada.gov.ua/static/about/text/transparentnist.pdf (date of appeal 10.10.2019) [in Ukrainian].
  2. Gunin, D. (2008). Transparentnost' i tajna informacii: teoretiko-pravovoj aspekt [Transparency and the secrecy of information: legal and theoretical aspects]. Candidate’s thesis, Yekaterinburg [in Russian].
  3. Koshova, O. (2015). Transparentnist' suchasnoi' sudovoi' vlady [The transparency of the modern judiciary]. Filosofs'ki ta metodologichni problemy prava – Philosophical and methodological problems of law, 1-2, pp. 209-216 [in Ukrainian].
  4. Muravjov, V., & Berezovs'ka, I. (2012). Pravovi zasady funkcionuvannja zon vil'noi' torgivli v praktyci Jevrosojuzu [Legal principles of the functioning of free trade areas in the practice of the European Union]. Ukrai'ns'kyj chasopys mizhnarodnogo prava – Ukrainian journal of International Law, 3, pp. 61-69 [in Ukrainian].
  5. Pashkovs'ka, M. (2013). Ponjattja transparentnosti v suchasnij nauci [The concept of transparency in modern science]. Derzhavne upravlinnja. Efektyvnist' derzhavnogo upravlinnja – Public administration. Public administration efficiency. (Is. 34). (pp. 135-143) [in Ukrainian].
  6. Spivak, D. (2011). Instytut transparentnosti u dijal'nosti organiv derzhavnoi' vlady ta organiv miscevogo samovrjaduvannja [The Institute of transparency in the activity of public authorities and local self-government bodies]. Politologichni zapysky – Politicalscience notes,4. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/Polzap_2011_4_48 (date of appeal 10.10.2019) [in Ukrainian].
  7. Pro implementaciju Ugody pro asociaciju mizh Ukrai'noju, z odnijei' storony, ta Jevropejs'kym Sojuzom, Jevropejs'kym Spivtovarystvom z atomnoi' energii' i i'hnimy derzhavamy-chlenamy, z inshoi' storony: Rozporjadzhennja Kabinetu Ministriv Ukrai'ny vid 17.09.2014 № 847. Verhovna Rada Ukrai'ny [On the Implementation of the Association Agreement between Ukraine, on the one hand, and the European Union, the European atomic energy Community and their member states, on the other hand: the Decree of the Cabinet of Ministers of Ukraine № 847 of 17.09.2014. Verkhovna Rada of Ukraine]. (n.d.).  zakon.rada.gov.ua. Retrieved from http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/847-2014-%D1%80 (date of appeal 11.10.2019) [in Ukrainian]. 
  8. Bila knyga. Jevropejs'ke vrjaduvannja. Komisija Jevropejs'kyh spivtovarystv COM (2001) 428 [White book. European Governance. Commission of the European Communities COM (2001) 428]: Brussels [in Ukrainian].