Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право" з економічних та юридичних наук

Бібліографічний опис згідно з ДСТУ 8302:2015
Мушенок В. Державна підтримка розвитку сільськогосподарської дорадчої діяльності. Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. 2020. № 1. С. 63-72. Серія. Юридичні науки.


 ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF) 

УДК 342.58:338.43   DOI: https://doi.org/10.31617/zt.knute.2020(108)07
МУШЕНОК Віктор,
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
ORCID: 0000-0003-0411-7567
  д. ю. н., доцент, професор кафедри загальноправових дисциплін Київського національного торговельно-економічного університету
вул. Кіото, 19, м. Київ, 02156, Україна

ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА РОЗВИТКУ
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ДОРАДЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
 

Досліджено теоретико-правові засади бюджетної підтримки вітчизняної сільськогосподарської дорадчої діяльності. Проаналізовано позицію Мінекономіки щодо перспектив ненадання такої підтримки в 2020 році. В межах проблематики дослідження на основі статистичних матеріалів, чинних локальних нормативно-правових актів і передового закордонного досвіду зроблено спробу обґрунтувати хибність позиції Мінекономіки та запропоновано спосіб удосконалення механізму правового забезпечення стабільної бюджетної підтримки державою суб’єктів сільськогосподарської дорадчої діяльності.

Ключові слова: аграрна політика, бюджетне регулювання, державна підтримка, закордонний досвід, Мінекономіки, правове забезпечення, сільсько­господарська дорадча діяльність.

REFERENCES 

 1. Bezkrovnyj, M. F. (2017). Derzhavne reguljuvannja sil's'kogospodars'koi' doradchoi' dijal'nosti [The state regulation of agricultural advisory activity]. Efektyvna ekonomika – An efficient economy6. Retrieved from http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5675 [in Ukrainian].
 2. Kovalenko, T. O. (2014). Do pytannja sil's'kogospodars'koi' doradchoi' dijal'nosti [On the issue of agricultural advisory activities]. Informacijno-analitychna gazeta «Agrobizness'ogodni» – Information-analytical newspaper «Agrobusiness today». Retrieved from http://agro-business.com.ua/agro/u-pravovomu-poli/item/1852-do-pytannia-silskohospodarskoi-doradchoi-diialnosti.html [in Ukrainian].
 3. Korinec', R. Ja., & Pohylenko, N. M. (2018). Finansuvannja systemy sil's'kogospodars'kogo doradnyctva [Financing the agricultural advisory system]. Global'ni ta nacional'ni problemy ekonomiky – Global and national problems of economy, 23, 109-115 [in Ukrainian].
 4. Pohylenko, N. M. (2018). Retrospektyva paradygm sil's'kogospodars'kogo doradnyctva:varianty dlja Ukrai'ny [A retrospective of agricultural advisory paradigms: options for Ukraine]. Ekonomika APK – APK economy, 7, 113-121 [in Ukrainian].
 5. Taranenko, L. S. (2014). Ponjattja ta sutnist' sil's'kogospodars'koi' doradchoi' dijal'nosti [The concept and essence of agricultural advisory activities]. Naukovyj visnyk Uzhgorods'kogo nacional'nogo universytetu – The scientific bulletin of Uzhgorod National University, 24, (Vol. 3), (pp. 20-24). Ser. Law [in Ukrainian].
 6. Swanson, Burton. E., & Rajalahti, Riikka. (2010). Strengthening Agricultural Extensionand Advisory Systems: Procedures for Assessing, Transforming, and Evaluating Extension Systems. (pp. 7-11). Retrieved from http://siteresources.worldbank.org/INTARD/Resources/Stren_combined_web.pdf [in English].
 7. Gayo, Jose Rene C. (2012). A new paradigm for agricultural extension. Retrieved from http://business.inquirer.net/72689/a-new-paradigm-for-agricultural-extension [in English].
 8. Ugoda pro asociaciju mizh Ukrai'noju, z odnijei' storony, ta Jevropejs'kym Sojuzom, Jevropejs'kym spivtovarystvom z atomnoi' energii' i i'hnimy derzhavamy-chlenamy, z inshoi' storony vid 21 bereznja 2014 roku № 984_011 [Association agreement between Ukraine, on the one hand, and the European Union, the European Atomic Energy Community and their member states, on the other hand of 21 March 2014 № 984_011]. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_011"\l"n2820 [in Ukrainian].
 9. Pro sil's'kogospodars'ku doradchu dijal'nist': Zakon Ukrai'ny vid 17 chervnja 2004 roku№ 1807-IV [On agricultural advisory activities: the Law of Ukraine of June 17, 2004 № 1807-IV] (2004). Vidomosti Verhovnoi' Rady Ukrai'ny – Information of the VerkhovnaRada of Ukraine, 38 [in Ukrainian].
 10. Nacional'na asociacija sil's'kogospodars'kyh doradchyh sluzhb Ukrai'ny [National association of agricultural advisory services of Ukraine]. Oficijnyj sajt [Official site]. Retrieved from https://www.dorada.org.ua/pro-asotsiatsiyu/pro-nasdsu.html [in Ukrainian].
 11. Pro Derzhavnyj bjudzhet Ukrai'ny na 2020 rik: Zakon Ukrai'ny vid 14 lystopada 2019 roku № 294-IX [On the State budget of Ukraine for 2020: the Law of Ukraine of November 14, 2019 № 294-IX]. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/294-20?find=1&text [in Ukrainian].
 12. Polozhennja pro Ministerstvo rozvytku ekonomiky, torgivli ta sil's'kogo gospodarstva Ukrai'ny: Zatv. Postanova Kabinetu Ministriv Ukrai'ny vid 20 serpnja 2014 r. № 459 (v redakcii' postanovy Kabinetu Ministriv Ukrai'ny vid 11 veresnja 2019 r. № 838) [Regulation on the Ministry of economic development, trade and agriculture of Ukraine: Approved. The Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine of August 20, 2014 № 459 (as amended by the resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine of September 11, 2019 № 838)]. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/838-2019-%D0%BF [in Ukrainian].
 13. U Minekonomiky nazvaly bazovi naprjamy derzhpidtrymky APK na 2020 rik [The Ministry of Economy named the basic directions of state support of agroindustrialcomplex for 2020] (2020). Ekonomichna pravda – Economic truth. Retrieved from https://www.epravda.com.ua/news/2020/01/21/656085 [in Ukrainian].
 14. Shhodo derzhavnoi' pidtrymky rozvytku sil's'kogospodars'kogo doradnyctva v Ukrai'ni. Analitychna zapyska [Regarding state support for agricultural advisory development in Ukraine. Analytical note]. Nacional'nyj instytut strategichnyh doslidzhen' [National Institute for Strategic Studies]. Retrieved from http://old2.niss.gov.ua/articles/1521 [in Ukrainian].
 15. Oficijnyj sajt Ministerstva rozvytku ekonomiky, torgivli ta sil's'kogo gospodarstva [The official site of the Ministry of Economic Development, Trade and Agriculture]. Retrieved from http://www.me.gov.ua [in Ukrainian].
 16. Pro shvalennja Koncepcii' formuvannja derzhavnoi' systemy sil's'kogospodars'kogo doradnyctva: Rozporjadzhennja Kabinetu Ministriv Ukrai'ny vid 31 zhovtnja 2011 r. № 1098-r. [On approval of the Concept of formation of the state system of agricultural advisory: The Order of the Cabinet of Ministers of Ukraine of October 31, 2011 № 1098-r.]. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1098-2011-%D1%80 [in Ukrainian].
 17. Pro zatverdzhennja planu zahodiv shhodo realizacii' Koncepcii' formuvannja derzhavnoi' systemy sil's'kogospodars'kogo doradnyctva na period do 2015 roku: Rozporjadzhennja Kabinetu Ministriv Ukrai'ny vid 23 travnja 2012 r. № 303-r. [On approval of the plan of measures for the Implementation of the Concept of formation of the state system of agricultural advisory for the period up to 2015: the Order of the Cabinet of Ministers of Ukraine of May 23, 2012 № 303-p.]. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1098-2011-%F0 [in Ukrainian].