УВАГА! Нова платформа наукового журналу "Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право".
Перейти за посиланням -  http://journals.knute.edu.ua/foreign-trade
 

 Науковий журнал «Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право» № 2 (109) 2020
  • статті проходять рецензування;
  • зміст затверджено на засіданні редакційної колегії;
  • видається за рекомендацією Вченої ради КНТЕУ
    (протокол засідання № 6 від 27.02.2020);
  • підписано до друку 15.04.2020. 

   ТИТУЛ 
 
DOI: https://doi.org/10.31617/zt.knute.2020(109) З М І С Т

 

ГЛОБАЛЬНА ЕКОНОМІКА

КАЛЮЖНА Н.,  СТОРОЖЧУК В. Протиріччя тарифної лібералізації
в умовах неопротекціонізму

 
5
МИХАЙЛІЧЕНКО Г.,  КЛІМОВА А. Світовий туристичний ринок:
трансформації після пандемії

 
21
ОНИЩЕНКО В. Генезис світового економічного порядку
 
38
БОЯР А. Відмінності в інтеграційній корисності
держав-членів Європейського Союзу

 
56
САЛІХОВА О., ГОНЧАРЕНКО Д. Фармацевтична промисловість Франції 67

МІЖНАРОДНА ТОРГІВЛЯ
 
ТКАЧУК Т. Luxury-сервіс на світовому ринку
готельних послуг

 
85
ХЕЛЛАЄР М. Ефект девальвації обмінного курсу
України в торгівлі з ЄС

 
97

ФІНАНСИ ТА ІНВЕСТИЦІЇ
 
КОРОЛЬ С. Директива 2013/34/ЄС: досвід імплементації
в національне законодавство

 
115
САМСОНОВА Л. Бізнес-моделі інвестування
вагропродовольчі системи

 
129