Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі
"Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право" з економічних та юридичних наук 

Бібліографічний опис згідно з ДСТУ 8302:2015
Калюжна Н., Сторожчук В. Протиріччя тарифної лібералізаціїв умовах неопротекціонізмуЗовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. 2020. № 2. С. 5-20. Серія. Економічні науки. 


  ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF) 

 
УДК 339.543   DOI: https://doi.org/10.31617/zt.knute.2020(109)01
   

КАЛЮЖНА Наталія   

 E-mail:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.    
ORCID: 0000-0003-0513-705X   


д. е. н., доцент, професор кафедри світової економіки Київського національного
торговельно-економічного університету
вул. Кіото, 19, м. Київ, 02156, Україна

 

СТОРОЖЧУК Володимир   

 E-mail: svnjazz1977@gmail.com   
ORCID: 0000-0001-6824-6048   


к. е. н., начальник Управління митно-тарифного регулювання Департаменту адміністрування митних платежів Державної фіскальної служби України
Львівська пл., 8, м. Київ, 04053, Україна

 
 
  

ПРОТИРІЧЧЯ ТАРИФНОЇ ЛІБЕРАЛІЗАЦІЇ
В УМОВАХ НЕОПРОТЕКЦІОНІЗМУ

Показано, що поширення тенденцій неопротекціонізму призводить до виникнення розбіжностей  у сфері митно-тарифного регулювання з огляду на необхідність одночасного захисту національних ринків і відповідності вимогам СОТ щодо спрощення умов торгівлі. Запропоновано методичний підхід до оцінювання рівня відкритості зовнішньої  торгівлі держави на основі розрахунку абсолютного та відносного коефіцієнтів тарифної лібералізації та їхньої деталізації до рівня товарних розділів зовнішньоторговельної номенклатури. Проведено розрахунок абсолютного та відносного коефіцієнтів лібералізації зовнішньої торгівлі України за товарними розділами УКТЗЕД у динаміці. Зазначено, що рівень тарифного захисту національного ринку України є занизьким у порівнянні з основними партнерами, що зумовлює потребу вироблення механізмів помірної та вибіркової тарифної лібералізації зовнішньої торгівлі держави в умовах неопротекціонізму.

Ключові слова: лібералізація, зовнішня торгівля, тариф, неопротекціо­нізм, коефіцієнт лібералізації, зовнішньоторговельна номенклатура.
 

REFERENCES 

 1. Dadush, U. Resurgent Protectionism: Risk and Possible Remedies. Rebuilding Global Trade: proposals for a fairer, more sustainable future. Retrieved from http://ictsd.net/downloads/2009/03/g20-web.pdf [in English].
 2. Dollar, D., & Kraay, A. (n.d.). Is Good for the Poor. ideas.repec.org. Retrieved from http://ideas.repec.org/p/wbk/wbrwps/2587.html [in English].
 3. Choudhri, E. U., & Hakura, D. S. (n.d.). International Trade and Productivity Growth: Exploring the Sectoral Effects for Developing Countries. imf.org. Retrieved from http://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2000/wp0017.pdf [in English]. https://doi.org/10.5089/9781451843521.001
 4. Nugent, J. B. (n.d.). Trade liberalization: Winners and Losers, Success and Failures. uoit.ca. Retrieved from http://uoit.ca/sas/International%20Trade/ TradeWinnersLosers.pdf [in English].
 5. Panchenko, V. H., & Reznikova, N. V. (2016). Neoprotektsionizm yak instrument usunennia vnutrishnoi superechnosti liberalizmu [Neo-protectionism as a tool for eliminating the internal contradictions of liberalism]. Efektyvna ekonomika - An efficient economy. № 1. Retrieved from http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5781 [in Ukrainian].
 6. Onyshchenko, V. P., & Hashchytskyi, O. A. (2014). Liberalizatsiia ta efektyvnist torhovelnoi polityky [Liberalization and effectiveness of trade policy]. Zovnishnia torhivlia: ekonomika, finansy, pravo - Zovnishnja torgivlja: ekonomika, finansy, pravo, 1 (72). 5-13 [in Ukrainian].
 7. Demir, M., & Sepli, A. (2017). The Effects of Protectionist Policies on International Trade. People: International Journal of Social Sciences, (Vol. 3), 2, 136-158 [in English]. https://doi.org/10.20319/pijss.2017.32.136158
 8. Park, S.-C. (2018). U. S. Protectionism and Trade Imbalance between the U.S. and Northeast Asian Countries. International Organisations Research Journal, (Vol. 13), 2, 76-100 [in English]. https://doi.org/10.17323/1996-7845-2018-02-05
 9. Kaliuzhna, N. H. (2019). Mizhderzhavni torhovelni konflikty yak uosoblennia polityky neoprotektsionizmu. Problemy systemnoho pidkhodu v ekonomitsi [Interstate trade conflicts as a personification of the neo-protectionism policy. Problems of systematic approach in economy]. Zbirnyk naukovyh prac'. Nacional'nyj aviacijnyj universytet - Collection of scientific works. National Aviation University, (Vol. 1 (69), part 1, (pp. 30-36) [in Ukrainian].
 10. Duhinets, H., & Pavlyshyna, K. (2019). Sanktsii u zovnishnii torhivli [Sanctions in foreign trade]. Zovnishnia torhivlia: ekonomika, finansy, pravo - Foreign trade: economics, finance, law, 6 (107), 5-17 [in Ukrainian].
 11. Melnyk, T. M. (2009). Taryfne rehuliuvannia u konteksti chlenstva Ukrainy v SOT [Tariff regulation in the context of Ukraine's WTO membership]. Visnyk KNTEU - Visnyk KNTEU, 2, 5-11 [in Ukrainian].
 12. World Trade Organization. Statistics Database (n.d.). stat.wto.org Retrieved from http://stat.wto.org/TariffProfile/WSDBTariffPFView [in English].