Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі
"Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право" з економічних та юридичних наук 

Бібліографічний опис згідно з ДСТУ 8302:2015
Хеллаєр М. Ефект девальвації обмінного курсуУкраїни в торгівлі з ЄС. Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. 2020. № 2. С. 97-114. Серія. Економічні науки.


 ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF)

УДК 339.748.3(477:061.1ЕС)   DOI: https://doi.org/10.31617/zt.knute.2020(109)07

ХЕЛЛАЄР Марк  

 E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.   
ORCID: 0000-0001-5665-4052  


Директор компанії «СТА» (Великобританія),
аспірант, Київськийнаціональнийторговельно-економічнийуніверситет
вул. Кіото, 19, м. Київ, 02156, Україна

 
 
 

ЕФЕКТ ДЕВАЛЬВАЦІЇ ОБМІННОГО КУРСУ УКРАЇНИ В ТОРГІВЛІ З ЄС 

Постановка проблеми. Україна у 2014 році підписала ПВЗВТ з Європейським Союзом, сподіваючись, що негайно відбудеться значне збіль­шення експорту України до ЄС. Однак насправді товарообіг України за 3 роки після відкриття ринку ЄС фактично зменшився. Утім, Україна перейшла з системи контрольованих обмінних курсів, що діяли до 2014 року, до керованої плаваючої системи.
Аналіз останніх досліджень і публікаційОцінка валютного курсу України зорієнтована на попередню контрольовану систему та її недоліки й наслідки для економіки.Для проведення дослідження визначено подальший аналіз теоретичних і фактичних наслідків девальвації обмінного курсу (в результаті переходу від нерухомої до плаваючої системи).
Метою статті є дослідження впливу девальвації валюти України на експорт до ЄС у рамках ПВЗВТ, щоб побачити ступінь впливу на зміну в торгівлі внаслідок девальвації на відміну від покращених умов доступу на ринок ПВЗВТ.
Матеріали та методи. Методологічною основою статті стали методи  аналізу та синтезу, статистичний аналіз і регресійне моделювання OLS. Дослідження, засноване на експортних даних з Європейського Союзу на рівні продукції, показниках Світового банку щодо обмінного курсу та тексті Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.
Результати дослідження. У статті розглянуто, як впливає номі­нальний курс, реальний курс і мінливість курсу на торгівлю з ЄС. За резуль­татами аналізу визначено, що девальвація реального валютного курсу мала, як очікується, позитивний вплив на експорт України, проте номінальний курс і мінливість курсу на нього не вплинули. Проведення дослідження розділено за видами продукції, сільського господарства, несільськогоспо­дарських товарів і продуктів, що отримали вигоду від доступу на ринок у рамках ПВЗВТ.
Висновки. Результати дослідження показують, що лібералізація гривні, що відбулася водночас із впровадженням ПВЗВТ в Україні у 2014 році  має значний вплив та позитивний внесок у ефективність експорту України з ЄС. Однак набагато більший вплив спостерігався на сільсько­господарську продукцію, зокрема на основні товари з низькою доданою вартістю. Це дає змогу припустити, що інші бар’єри впливають на ці продукти з більшою доданою вартістю, які обмежують вплив, або що вони більше покладаються на імпортні вкладення, які водночас матимуть подорожчати через девальвацію.

Ключові слова: лібералізація торгівлі, поглиблена та всеосяжна зона вільної торгівлі, економічне зростання, регулювання валюти, режим валютного курсу, експорт, пільгові торговельні угоди. 

REFERENCES 

 1. Ilychok, B., & Trevoho, O.(2016). Exchange Rate of Ukrainian Currency – Trends And Potential Changes. Journal of Economics, Entrepreneurship, Management. (Vol. 3), [in English]https://doi.org/10.23939/eem2016.02.031
 2. Glushchenko, S.,&Tkalenko, S. (2016). Threats And Benefits of Exchange Rate Regimes for Ukraine in Terms of European Integration. Baltic Journal of Economic Studies(Vol. 2), [in English]https://doi.org/10.30525/2256-0742/2016-2-2-32-39
 3. Bereslavska, O. (2015). Devaluation shocks and their consequences for Ukraine's economy.Economy and Forecasting. Issue 4, 29-42 [in English]https://doi.org/10.15407/eip2015.04.029
 4. Piontkivsky,R. (1999).Exchange Rate Effects On The Current Account (Would The Devaluation Improve The Ukrainian Current Account). Kyiv: The National University of Kyiv-Mohyla Academy[in English].
 5. Linnik,O. A. (2015). Formation of external state debt of Ukraine in 2010–2014: Causes and consequences. Regional Economics1, 104-114 [in English].
 6. Vorobeva, K. O. (2010).Investigation of the influence of the high and low exchange rate on the economy of the country. Bulletin of the Academy of Customs Service of Ukraine1, 141-147 [in English].
 7. Didur, S. V., Glukhova, V. I., & Yeliseeva, O. Y. (2016). The Analysis of Tendencies of Fluctuation of theExchange Rate in the Conditions of Crisis in Ukraine. Economy and Society. Issue 5 [in English].
 8. Gorraya, L. O. (2016). The Influence of Volatility of The Exchange Rate on Selectedindicatorsof Financial And Economic Development of Ukraine. Economic Sciences Bulletin of the Khmelnytsky National University4. (Vol. 1) [in English].
 9. Micco, A., Luis O., G.,Stein, E. &Ordoòez, G. (2003). The Currency Union Effect on Trade: Early Evidence from EMU in Economic Policy.(Vol.18). 315-356[in English]https://doi.org/10.1111/1468-0327.00109_1
 10. Bun, M. J. &Klaassen, F. J. (2007). The Euro Effect on Trade is not as Large as Commonly Thought. Oxford Bulletin of Economics and Statistics69, 473-496 [in English]https://doi.org/10.1111/j.1468-0084.2007.00448.x
 11. Johnson, Omotunde (1976). The exchange rate as an Instrument if Policy in a Developing Country. IMF Staff Paper[in English].
 12. Kreinin, M. (1977). The Effect of Exchange Rate Changes on the Prices and Volume of Foreign Trade. IMF Staff Papers. (Vol. 24). Issue 2, 297-329 [in English]https://doi.org/10.2307/3866575
 13. Bhagwat, A., &Onitsuka,Y.(1974). Export-Import Responses to Devaluation. IMF Staff Papers[in English]https://doi.org/10.2307/3866471
 14. Ridler, D. & Yandle, C. (1972). A Simplified Method for Analyzing the Effects of Exchange Rate Changes on Exports of a Primary Commodity. IMF Staff Papers [in English]https://doi.org/10.2307/3866417
 15. Little, I. M. D.,Cooper, R., Corden, W. M.,& Rajapatisani, S. (1993).Boom, Crisis and Adjustment: the Macroeconomic Experience of Developing Countries. Oxford University Press[in English].
 16. Fleissig, A.,&Grennes, T. (1994).The Real Exchange Rate Conundrum: The Case of Central America. World Development.(Vol. 22) [in English]https://doi.org/10.1016/0305-750X(94)90172-4
 17. Sadoulet, E., &De Janvry, A. (1995). Quantitative Development Analysis. John Hopkins University Press [in English].
 18. DE Vries, M. G. (1968). Exchange Depreciation in Developing Countries. IMF Staff Papers [in English].
 19. Edwards, S. (1988). Exchange Rate Misalignment in Developing Countries. John Hopkins University Press [in English].
 20. Sadoulet, E., & Janvry, A. (1995). Quantitative Development Policy Analysis. Johns Hopkins University Press [in English].
 21. Imf. Finance and Development(1995). IMF March [in English].
 22. The world bank operations UNIT (1992). Trade Policy Reforms under Adjustment Programs. World Bank[in English].
 23. Ruda, Y.,&Repko, M. (2017).The Term of Valeria Hontareva: Monetary Policy in the Times of Unprecedented Challenges. Voxukraine [in English].
 24. Khemani, R. S., & Shapiro, D. M. (1993). Glossary of Industrial Organisation Economics and Competition Law. OECD [in English].
 25. Goldstein, M., & Khan, M. S. (1985). Income and price effects in foreign trade in Handbook of International Economics.(Vol.2), 1041-1105 [in English]https://doi.org/10.1016/S1573-4404(85)02011-1
 26. Khan, M., & Ostry, J. (1992). Real Exchange Rate Responses to External and Policy Shocks. World Development, September [in English].