УВАГА! Нова платформа наукового журналу "Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право".
Перейти за посиланням -  http://journals.knute.edu.ua/foreign-trade
 

Науковий журнал «Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право» № 3 (110) 2020
  • статті проходять рецензування;
  • зміст затверджено на засіданні редакційної колегії;
  • видається за рекомендацією Вченої ради КНТЕУ
    (протокол засідання № 7 від 14.05.2020);
  • підписано до друку 18.06.2020. 

 ТИТУЛ 
DOI: https://doi.org/10.31617/zt.knute.2020(110)

 ЗМІСТ


МІЖНАРОДНЕ ПРАВО
 
МАЗАРАКІ Н.,
ПОГАРЧЕНКО Т.
Механізми вирішення спорів в угодах ЄС про вільну торгівлю
 
5
РОМАНАДЗЕ Л. Сінгапурська Конвенція: виклики імплементації
 
15
МОЖАЙКІНА О. Міжнародно-правове регулювання адвокатської діяльності 26

ПУБЛІЧНЕ ПРАВО
 
МИКИТЕНКО Л. Права споживачів в умовах карантину – 2020
 
35
ГОНЧАРЕНКО О. Співрегулювання господарської діяльності
 
48
РАССОМАХІНА О.
 
Правосуб’єктність фізичних осіб в умовах карантину
 
59
НЕСКОРОДЖЕНА Л. Гарантійні листи в господарській діяльності 74

ФІНАНСОВЕ ПРАВО
 
МУШЕНОК В. Генеза правового регулювання принципів системи оподаткування в Україні та Європейському Союзі 87

КРИТИКА ТА БІБЛІОГРАФІЯ
 
МАТВІЙЧУК А.  Інформаційні технології моніторингу
в системі управління соціально-економічним розвитком регіонів
 
(Відгук на монографію «Моніторинг соціально-економічного розвитку регіону», автори ПурськийО. І., Харченко О. А., Мороз І. О.)
99