УВАГА! Нова платформа наукового журналу "Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право".
Перейти за посиланням -  http://journals.knute.edu.ua/foreign-trade
  Науковий журнал «Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право» № 4(111)2020
  • статті проходять рецензування;
  • зміст затверджено на засіданні редакційної колегії;
  • видається за рекомендацією Вченої ради КНТЕУ
    (протокол засідання № 1 від 28.08.2020);
  • підписано до друку 01.09.2020. 
  ТИТУЛ 
 
DOI: https://doi.org/10.31617/zt.knute.2020(111)


 З М І С Т

 

СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО
 
ЛАГУТІН В.,
ПЕТРЕНКО Н.

 
Реалізація державної політики протидії корупції 5
МОЛЧАНОВА Е.
 
Глобальні тренди світової торгівлі товарами 23
ДУГІНЕЦЬ Г.,
ВІРИЧ І.

 
Політика «економічного прориву»: досвід Чилі 35
САЛІХОВА О.,
ГОНЧАРЕНКО Д.
Фармацевтична індустрія Мексики: урок для України 47

МІЖНАРОДНА ТОРГІВЛЯ
 
МЕЛЬНИК Т.,
ТУНІЦЬКА Ю.
Інституційне забезпечення міжнародної конкурентоспроможності
АПК України 

 
69
БУДЗЯК В.,
БУДЗЯК О.

 
Зерновий експорт України
 
90
ПУГАЧЕВСЬКА К. Імпортозалежність економіки України: детермінанти та ризики
 
103
МЕЛЬНИЧУК О.
 
Міжнародна торгівля послугами 115

ЦИФРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ
 
ПРОСКУРНІНА Н. Штучний інтелект у маркетинговій діяльності 129