УВАГА! Нова платформа наукового журналу "Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право".
Перейти за посиланням -  http://journals.knute.edu.ua/foreign-trade
 


 Науковий журнал «Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право» № 5 (112)2020
  • статті проходять рецензування;
  • зміст затверджено на засіданні редакційної колегії;
  • видається за рекомендацією Вченої ради КНТЕУ
    (протокол засідання № 2 від 24.09.2020);
  • підписано до друку 19.10.2020
  ТИТУЛ 
 
DOI: https://doi.org/10.31617/zt.knute.2020(112)
 

 З М І С Т

 
ТЕОРІЯ ПРАВА
 
КОЖЕВНИКОВА В.,
КАБЕНОК Ю.

 
Зловживання суб’єктивним сімейним правом

 
5

 
СЕЛЕЗНЬОВА О.
 
Категорії прав і свобод людини в доктрині та законодавстві 16
 

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

ІВАЩЕНКО Д.
 
Трансфер технологій: міжнародно-правове регулювання
 
26
 
ТРУБІНА М.
 
Інституційно-правовий механізм розгляду податкових спорів у США 34
 

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО
 
МЕЛЬНИЧУК О.
 
Правовий статус комунальних унітарних підприємств
 
47
 
НЕСКОРОДЖЕНА Л.

 
Правове регулювання участі іноземців у наглядових радах державних підприємств
 
57

 
МЕЛЬНИЧЕНКО Р.

 
Правовий механізм банкрутства державних підприємств в Україні
 
71

 
ШЕВЧЕНКО О.,
СЕНЧЕНКО Л.

 
Правові засади координації центральних органів виконавчої влади
 
84

 
МИКИТЕНКО Л.

 
Альтернативний спосіб вирішення спору за участю споживача: досвід для України
 
93