УВАГА! Нова платформа наукового журналу "Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право".
Перейти за посиланням -  http://journals.knute.edu.ua/foreign-trade
 

 Науковий журнал «Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право» № 6 (113)2020
  • статті проходять рецензування;
  • зміст затверджено на засіданні редакційної колегії;
  • видається за рекомендацією Вченої ради КНТЕУ
    (протокол засідання № 4 від 26.11.2020);
  • підписано до друку 08.12.2020
  ТИТУЛ 
 
DOI: https://doi.org/10.31617/zt.knute.2020(113)

 З М І С Т

 

СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО
 
МАЗАРАКІ А.,
КАЛЮЖНА Н.

 
Торговельно-економічна політика в умовах
гібридизації міждержавних конфліктів

 
4

 
МЕЛЬНИЧЕНКО С.,  
МИХАЙЛІЧЕНКО Г., 
МЕЗЕНЦЕВА Г.

 
Туристична сфера: вихід з карантину


 
23


 
ДУГІНЕЦЬ Г.,
НІЖЕЙКО К.

 
Міжнародні стратегічні альянси:
співпраця компаній в ІТ-сфері

 
35

 
КУДИРКО Л.
 
Стратегії «м’якої сили» в умовах
глобальної конкуренції
47
 

МІЖНАРОДНІ ФІНАНСИ

ЧУГУНОВ І.,
КУЧЕР Г.

 
Міжнародні фінанси в умовах глобалізації

 
67

 
АНДРЄЄВА В.,
ЛАПТЄВА В.,

АДАМЕНКО В.

 
Наукові дослідження та розробки (R&D):
стан фінансування


 
83


 

МІЖНАРОДНА ТОРГІВЛЯ

ДЬЯЧЕНКО О.,
ГОНЧАРЕНКО О.

 
Зовнішня торгівля України у період
пандемії COVID-19

 
94

 
КРАСНІКОВА Н.,
ДЗЯД О.,
ГРЕЧИН К.
Міжнародна торгівля ІКТ-послугами:
кейс України

 
107