Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі
"Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право" з економічних та юридичних наук 

Бібліографічний опис згідно з ДСТУ 8302:2015
Мазаракі А., Калюжна Н. Торговельно-економічна політика в умовах гібридизації міждержавних конфліктів. Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. 2020. № 6. С. 4-22. Серія. Економічні науки.


 ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF) 

 
UDC 339.97:327.5   DОI: https://doi.org/10.31617/zt.knute.2020(113)01
     
JEL Classification: F13 D74    
     
МАЗАРАКІ Анатолій
E-mail:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
ORCID: 0000-0001-5283-8444

 
  д. е. н., професор, ректор Київського національного торговельно-економічного університету
вул. Кіото, 19, м. Київ, 02156, Україна

 
     
КАЛЮЖНА Наталія
E-mail:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
ORCID: 0000-0003-0513-705X


 
  д. е. н., професор, професор кафедри світової економіки Київського національного торговельно-економічного університету
вул. Кіото, 19, м. Київ, 02156, Україна

 
 
 

ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА ПОЛІТИКА В УМОВАХ
ГІБРИДИЗАЦІЇ МІЖДЕРЖАВНИХ КОНФЛІКТІВ

 

Постановка проблеми. Трансформація сучасних обрисів між­державних конфліктів відбувається у напрямі набуття ними ознак гібридизації за умови її розуміння як процесу використання різнопланових засобів тиску переважно невійськового характеру. Важливим плацдармом міждержавного протистояння є торговельно-економічні відносини проти­борчих сторін, а дослідження фінансово-економічних методів його реалізації є перспективним напрямом розвитку концепції гібридності.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Попри дискусійний характер розуміння сутності, джерел та ознак гібридної війни, наукова спільнота констатує невпинне зростання ролі невійськових засобів у веденні гібридного протистояння.
Мета статті–визначення пріоритетів торговельно-економічної політики держави в умовах прогресуючої гібридизації інструментів захисту національних економічних інтересів.
Матеріали та методи. У ході дослідження застосованометоди аналізу та синтезу, абстрагування та узагальнення, графічного моделювання. Дослідження виконано на основі наукових видань, матеріалів Світової організації торгівлі та Державної служби статистики України.
Результати дослідження. Запропоновано припущення щодо доцільностівизнання сучасних торговельно-економічних конфліктів такими, що мають ознаки гібридності. За результатами аналізу поточного стану та динаміки міждержавних конфліктів різного ступеня інтенсивності визначено пріоритети торговельно-економічної політики держави в умовах гібридного проти­стояння за такими аспектами: макроекономічний, секторальний, міжнародний, зовнішньоторговельний, форс-мажорний. Окрему увагу приділено обґрунтуванню орієнтирів торговельно-економічної політики України в умовах гібридної війни з Росією, активізації тенденцій неопротекціонізму в зовнішньоторговельній політиці держав світу та зростання впливу форс-мажорних чинників неекономічного характеру. З метою визначення ключових завдань торговельно-економічної політики України в умовах гібридизації інструментів захисту національних інтересів проаналізовано досвід участі держави в суперечках Світової організації торгівлі, розглянуто динаміку та структуру зовнішньої торгівлі та обґрунтовано необхідність забезпечення помірності та вибірковості її лібералізації.
Висновки. Визначені ключові орієнтири торговельно-економічної політики держави в умовах гібридного конфлікту можуть слугувати основою протидії гібридній агресії з урахуванням поточного стану та перспектив ескалації міждержавного протистояння. Ефективна реалізація пріоритетів держави в торговельно-економічній сфері потребуватиме активного використання економіко-математичних методів та управлін­ських інструментів для оцінювання й прогнозування економічних втрат сторін гібридного протистояння.

Ключові слова: торговельно-економічна політика, гібридний конфлікт, неопротекціонізм, гібридний інструментарій, асиметричність, зовнішньоторговельна інтеграція, ескалація.

 

REFERENCES

 1. Bond, M. S. Hybrid War: A New Paradigm for Stability Operations in Failing States. Retrieved fromhttp://www.worldinwar.eu/wp-content/uploads/2017/09/ADA468398-1.pdf [in English].
 2. Glenn,R. W. Thoughts on «Hybrid» Conflict. Retrieved fromhttp://smallwarsjournal.com/jrnl/art/thoughts-on-hybrid-conflict [in English].
 3. McCuen,J. J. Hybrid Wars. Retrieved fromhttps://www.armyupress.army.mil/Portals/7/military-review/Archives/English/MilitaryReview_20080430_art017.pdf[in English].
 4. Frier, N. Hybrid Threats and Challenges: Describe... Dont Define. Retrieved fromhttp://smallwarsjournal.com/blog/journal/docs-temp/343-freier.pdf [in English].
 5. Hoffman,F. G. Conflict in the 21st Century: The Rise of Hybrid Wars. Retrieved fromhttp://www.potomacinstitute.org/images/stories/publications/potomac_hybridwar_0108.pdf [in English].
 6. Kramer, F. D., & Speranza, L. M. Meeting the Russian Hybrid Challenge. A Comprehensive Strategic Framework. Retrieved from http://www.atlantic-council.org/images/publications/Meeting_the_Russian_Hybrid_Challenge_web_0530.pdf [in English].
 7. Major, J., & Davis, Jr. (2015). Continued Evolution of Hybrid Threats: The Russian Hybrid Threat Construct and the Need for Innovation. The Three Swords Magazine, 28,19-25. Retrieved from https://pdfs.semanticscholar.org/08c6/b9e234cd5c918f36dfd91b88967725a2be97.pdf [in English].
 8. Chambers,J. (2016).Countering Gray Zone Hybrid Threats. An Analysis of Russias «New Generation Warfare» and Implications for the US Army. Modern War Institute at West Point. Retrieved from https: //mwi.usma.edu/ wp-content/uploads/2016/10/Countering-Gray-Zone-Hybrid-Threats.pdf[in English].
 9. Lanoszka,A. (2016).Russian Hybrid Warfare and Extended Deterrence in Eastern Europe. International Affairs92 (1),175-195. Retrieved from DOI: 10.1111/1468-2346.12509[in English].
 10. Kofman,M., & Rojansky,M. (2015). A Closer Look at Russias Hybrid War. Kennan Cable,7.Retrieved fromhttps://www.files.ethz.ch/isn/190090/5-KENNAN%20CABLE-ROJANSKY%20KOFMAN.pdf [in English] .
 11. Mecklin, J. (2017). Introduction: The Evolving Threat of Hybrid War. Bulletin of the Atomic Scientists,(Vol. 73), (Issue 5), (pp. 298-299) [in English] https://doi.org/10.1080/00963402.2017.1362905.
 12. Wither, J. K. (2016). Making Sense of Hybrid War. Connections: The Quarterly Journal,2 (15),73-87. Retrieved from DOI: http://dx.doi.org/10.11610/Connections.15.2.06 [in English].
 13. Sadowski, D., & Becker, J. Beyond the «Hybrid» Threat: Asserting the Essential Unity of Warfare. Retrieved fromhttp://smallwarsjournal.com/blog/journal/docs-temp/344-sadowski-etal.pdf [in English].
 14. Martyniuk, V. (2018). Hibrydni zahrozy Ukraini i suspilna bezpeka. Dosvid YeS i Skhidnoho partnerstva.Analitychnyi dokument [Hybrid threats to Ukraine and public safety. Experience of the EU and the Eastern partnership. Analytical document]. Kyiv: Center for Global Studies Strategy XXI [inUkrainian].
 15. Horbulin, V. (2015). «Hibrydna viina» yak kliuchovyi instrument rosiiskoi heostratehii revanshu [«Hybrid war» as a key tool of Russia's geostrategy of revenge]. Dzerkalo tyzhnia – Mirroroftheweek. Retrieved fromhttp://gazeta.dt.ua/internal/gibridna-viyna-yak-klyuchoviy-instrument-rosiyskoyi-geostrategiyi-revanshu-_.htmlhttp://gazeta.dt.ua/internal/gibridna-viyna-yak-klyuchoviy-instrument-rosiyskoyi-geostrategiyi-revanshu-_.html [in Ukrainian].
 16. Kulytskyi,S. (2016).Ekonomichna skladova hibrydnoi viiny Rosii proty Ukrainy[The economic component of Russia's hybrid war against Ukraine]. Ukraina: podii, fakty, komentari Ukraine: events, facts, comments,20, 44-57[inUkrainian].
 17. Radkovets,Yu. «Hibrydna polityka» suchasnoi Rosii yak stratehiia realizatsii yii natsionalnoi heopolityky [«Hybrid policy» of modern Russia as a strategy for implementing its national geopolitics]. Retrieved fromhttp://bintel.com.ua/uk/article/gibrid-politics [in Ukrainian].
 18. Andriievskyi,T. H. (2019).Hibrydna viina yak spetsyfichnyi typ hibrydnoho konfliktu[Hybrid warfare as a specific type of hybrid conflict]. Suchasne suspilstvo– Modern society,2 (12),5-14. Retrieved fromDOI: http://doi.org/10.5281/zenodo.167217 [in Ukrainian].
 19. Ienin, M. N., Melnychenko,A. A., & Melnyk, L. I. (2019). Hibrydna viina yak riznovyd sotsialno-politychnykh konfliktiv: sutnist, tekhnolohii, dominuiuchi dyskursy. [Hybrid warfare as a kind of socio-political conflicts: essence, technologies, dominant discourses]. Aktualni problemy filosofii ta sotsiolohii– Current issues of philosophy and sociology,25,102-112. Retrieved from DOI: https://doi.org/10.32837/apfs.v0i25.884 [in Ukrainian].
 20. Bazyliuk,Ya.B. (2015).Zabezpechennia ekonomichnoi bezpeky Ukrainy v umovakh hibrydnoi viiny. [Ensuring the economic security of Ukraine in a hybrid war]. Stratehichni priorytety – Strategic priorities ,3 (36),47-55[in Ukrainian].
 21. Varnalii,Z. C., & Tomashevckyi,T. T. (2019).Systemni problemy ta shliakhy zabezpechennia finansovoi bezpeky Ukrainy v umovakh hibrydnoi viiny[Systemic problems and ways to ensure the financial security of Ukraine in a hybrid war]. Ekonomichnyi visnyk universytetu– Economic Herald of the University,(Vol.41), (pp.171-179). Retrieved fromDOI: https://doi.org/10.31470/2306-546X-2019-41-171-179 [in Ukrainian].
 22. Vlasiuk,O. S. (2015).Ekonomichni chynnyky rozbudovy yevropeiskoho bezpekovoho prostoru v umovakh viiskovoi ahresii proty Ukrainy[Economic factors of development of the European security space in the conditions of military aggression against Ukraine]. Stratehichni priorytety – Strategic priorities,2 (35),5-14[in Ukrainian].
 23. Onyshchenko,V. P. (2019).Heoekonomichnyi zmist mizhnarodnykh konfliktiv[Geo-economic content of international conflicts]. Zovnishnia torhivlia: ekonomika, finansy, pravo – Foreign trade: economics, finance, law, 2 (103),20-35. Retrieved from DOI: https://doi.org/10.31617/ zt.knute.2019(103)02 [in Ukrainian].
 24. Serpukhov,M. Yu. (2013). Otsinka vplyvu torhovelnykh viin na ekonomiku krainy [Assessment of the impact of trade wars on the country's economy]. Naukovyi visnyk Donbaskoi derzhavnoi mashynobudivnoi akademiiScientific Bulletin of the Donbass State Engineering Academy.Kramatorsk, (Vol. 1 (11E), (pp.225-230) [in Ukrainian].
 25. Shnyrkov,O. O. Systema ekonomichnykh sanktsii YeS shchodo tretikh krain[EU system of economic sanctions against third countries]. Retrieved fromhttps://e-learning.iir.edu.ua/pluginfile.php/5069/mod_book/chapter/283/Shnyrkov-O.-systema-ekonomichnykh-sanktsii-YeS.pdf [in Ukrainian].
 26. World Trade Organization. WTO Dispute Settlement. Retrieved fromhttp://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/dispu_e.htm [in English].
 27. Voitov,S. H. (2015).Torhovelni sanktsii Rosii proty Ukrainy: analiz prychyn ta naslidkiv. [Russia's trade sanctions against Ukraine: an analysis of causes and effects]. Stratehiia rozvytku Ukrainy –  Development strategy of Ukraine, 2,56-61[in Ukrainian].
 28. Duhinets,H., & Pavlyshyna,K. (2019). Sanktsii u zovnishnii torhivli. [Sanctions in foreign trade]. Zovnishnia torhivlia: ekonomika, finansy, pravo –Foreign trade: economics, finance, law, 6 (107),5-17. Retrieved fromDOI: https://doi.org/10.31617/zt.knute.2019(107)01 [in Ukrainian].
 29. Ofitsiinyi sait Derzhavnoho komitetu statystyky Ukrainy[Official site of the State Statistics Committee of Ukraine]. Retrieved from  http://www.ukrstat.gov.ua [in Ukrainian].
 30. Kalyuzhna,N. H., & Storozhchuk,V. M. (2020). Protyrichchia taryfnoi liberalizatsii v umovakh neoprotektsionizmu. [Contradictions of tariff liberalization in the conditions of neoprotectionism]. Zovnishnia torhivlia: ekonomika, finansy, pravoForeigntrade: economics, finance, law,2 (109), 5-20. DOI: https://doi.org/10.31617/zt.knute.2020(109)01 [inUkrainian].